IEF 18591

Prejudiciële vraag HvJ EU: sprake van mededeling aan het publiek?

Bundesgerichtshof (Duitsland) 1 juni 2019, IEF 18591; C-392/19 (Stiftung tegen Bild-Kunst) Via MinBuza: Bild-Kunst beheert de Deutsche Digitale Bibliothek (DDB) en biedt een online platform. In de DDB zelf worden alleen thumbnails opgeslagen. Wanneer de gebruiker op een zoekresultaat klikt, wordt hij doorgeleid naar de bijbehorende specifieke webpagina van de DBB. Met behulp van een zoekfunctie kan de gebruiker gericht voorwerpen opzoeken waarvan een digitale weergave beschikbaar is en rechtstreeks worden doorgeleid naar de website van de toeleverende instelling. Stiftung behartigt de auteursrechtelijke bevoegdheden in verband met werken van beeldende kunst. Voor de sluiting van een overeenkomst met Bild-Kunst over het gebruik van werken uit haar repertoire in de vorm van thumbnails, stelt zij als voorwaarde dat de volgende bepaling in die overeenkomst wordt opgenomen: de licentieneemster verbindt zich ertoe om bij het gebruik van de onder deze overeenkomst vallende werken en beschermde materialen doeltreffende technische maatregelen toe te passen om deze werken en materialen te beveiligen tegen het plaatsen van frames. Verzoekster verzet zich hiertegen.

Prejudiciële vraag:

Vormt de plaatsing van een met toestemming van de rechthebbende op een vrij toegankelijke website beschikbaar gesteld werk op de website van een derde door middel van een frame een „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG wanneer daarbij door de rechthebbende genomen of geïnitieerde beschermingsmaatregelen tegen plaatsing van een frame worden omzeild?