IEF 18311

Perfect Eyelash onderbouwt handelsnaam- en merkrechten onvoldoende

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 28 december 2018, IEF 18311; ECLI:NL:RBMNE:2019:6654 (Perfect Eyelash tegen X) Eiseres gebruikt de handelsnaam Perfect Eyelash en bijbehorend beeldmerk. Eiseres is van mening dat gedaagde inbreuk maakt op haar rechten doordat zij een vrijwel identieke handelsnaam voert, in dezelfde branche, in dezelfde plaats van vestiging. Gedaagde voert hiertegen gemotiveerd verweer. Eiseres heeft echter onvoldoende onderbouwd dat zij rechthebbende is op de handelsnaam- en merkrechten. Derhalve worden haar vorderingen afgewezen, en wordt zij veroordeeld in de proceskosten.

2.7. Eiseres doet een beroep op de artikelen 5 en 5a Hnw, 2.20 lid 1 aanhef en sub b BVIE en artikel 6:162 BW. Een beroep op deze artikelen komt haar alleen toe als zij de rechthebbende is op de handelsnaam- en merkrechten betreffende “Perfect Eyelash”. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft eiseres onvoldoende toegelicht en onderbouwd dat dat het geval is. Dit zal hierna worden toegelicht.

2.13. Nu eiseres niet aannemelijk heeft weten te maken dat zij rechthebbende is op de handelsnaam- en merkrechten betreffende “Perfect Eyelash”, hetgeen wel van haar verwacht mocht worden, moeten haar vorderingen al om die reden worden afgewezen.