IEF 16015

Overname artikelen van Architectenweb, schadevergoeding €0,05 per woord

Rechtbank Amsterdam 8 juni 2016, IEF 16015 (Architectenweb tegen Zebor)
Auteursrecht. Schadeberekening. Architectenweb biedt een multimediaal platform voor architecten om vakinhoudelijke informatie in te winnen. Zebor gaat langs architecten om producten onder de aandacht te brengen, op hun website zijn alle nieuwsberichten van Architectenweb onder het tabje nieuws integraal gekopieerd en geplaatst. Inbreuk op auteursrecht wordt neit betwist, alleen de omvang van de inbreuk. Er is geen sprake van een substantiële investering, dus geen databankenrecht. De rechtbank verklaart voor recht dat er in strijd met de auteursrechten van Architectenweb is gehandeld door de overname van berichten, veroordeeld Zebor tot betaling van €5.255,50, e.g.  €0,05 per woord in plaats van het gevorderde €0,47 en compenseert de proceskosten.

 

4.3. Wel in geschil is de omvang van deze inbreuk. Door Architectenweb is gesteld dat 495 berichten zijn overgenomen, waarvan 46 berichten afkomstig zijn van Architectenweb, en 317 berichten van derden maar wel zijn bewerkt door Architectenweb. (...) Volgens Zebor c.s. volgt uit een back-up van 22 april 2015 dat tot die tijd 280 berichten zijn overgenomen en het is ongeloofwaardig dat tot 22 mei 2015 nog eens 215 berichten zouden zijn overgenomen. Deze betwisting slaagt niet. Architectenweb heeft een concrete lijst overlegd waarin terug te vinden is welke berichten zijn overgenomen en welke berichten hiervan een volledig eigen werken zijn en welke berichten bewerkingen betreffen. Ook is aangegeven uit hoeveel woorden elk bericht bestaat. Zebor c.s. heeft erkend alle berichten die Architectenweb in de betreffende periode plaatste te hebben overgenomen. Het had dan op de web van Zebor c.s. gelegen om concreet aan te geven welke van de door Architectenweb gestelde berichten dan toch niet zouden zijn geplaatst. Nu zij dit heeft nagelaten zal de rechtbank dan ook bij de vaststelling van de schade uitgaan van de door Architectenweb genomede aantallen berichten en woorden.

Databankenrecht
4.5. (...) Hieruit volgt dat met de middelen waar Architectenweb naar verwijst, de kosten die gemaakt zijn voor de productie van nieuwsitems, geen rekening kan worden gehouden bij de beoordeling of er sprake is van een substantiële investering. Nu andere middelen neit zijn gesteld, is onvoldoende onderbouwd dat sprake is van een substantiële investering en kan het bestaan van een databankenrecht niet worden vastgesteld. De vorderingen die dit recht als uitgangspunt kennen, worden daarom verworpen.

4.7. Architectenweb sluit bij haar berekening van de schade aan bij het tarief dat volgens haar in de bouwwereld wordt gehanteerd voor het overnemen van artikelen, te weten €0.47 per woord, vermeerderd met een opslag van 25% voor het verlies van exclusiviteit. (...)

4.8 (...) Nu verdere informatie ten aanzien van het te hanteren tarief ontbreekt, begroot de rechtbank de schade op €0,05 per overgenomen woord. (...) De schade wordt daarmee gesteld op €5.255,50.