IEF 18086

Overdracht domeinnaam colohouse.nl toegewezen: gebrek aan belang behoud

Vzr. Rechtbank Gelderland 1 oktober 2018, IEF 18086; ECLI:NL:RBGEL:2018:4780 (Colohouse c.s. tegen gedaagde) Domeinnaamrecht. Handelsnaamrecht. Nauwe samenwerking tussen Colohouse Holding LLC, actief in de VS, en Netrouting. Gedaagde heeft voor Netrouting de domeinnaam colohouse.nl geregistreerd. Colohouse Holding LLC heeft Netrouting overgenomen. Colohouse B.V. is opgericht, zij vordert medewerking te verlenen aan de overdracht van de domeinnaam. Gedaagde heeft namelijk geen enkel belang omdat de website niet wordt gebruikt. Vanwege het feit dat eiser 2 ter zitting is verschenen, en tijdens die zitting heeft aangevoerd dat niet gedaagde maar hijzelf houder is van de domeinnaam, vordert Colohouse voor dat geval ook veroordeling van eiser 2 tot meewerking van de overdracht. Gedaagde heeft aangevoerd dat hij de domeinnaam aan eiser 2 heeft verkocht, waaruit kan worden geconcludeerd dat hij geen belang (meer) heeft bij behoud van de domeinnaam. Eiser 2 stond ondanks de koopovereenkomst met gedaagde bij SIDN niet officieel als houder van de domeinnaam geregistreerd. Gezien Colohouse de handelsnaam Colohouse in Nederland in het handelsregister heeft ingeschreven, is aannemelijk dat eiser 2 na een officiele registratie bij SIDN als houder de domeinnaam niet in gebruik zal kunnen nemen zonder dat verwarring is te geduchten bij het publiek o.g.v. art. 5 Hnw. Belang van eiser 2 voor behouden van de domeinnaam ontbreekt, terwijl Colohouse vanwege haar naar Nederland uitgebreide werkzaamheden wel belang heeft bij verkrijging van de domeinnaam, die volledig overeenstemt met haar handelsnaam. Vorderingen toegewezen. 

4.3. Ten aanzien van de vordering jegens [gedaagde] heeft het volgende te gelden. [gedaagde] heeft het bestaan sinds 2007 van het merkrecht Colohouse in de Verenigde Staten niet weersproken. Eveneens heeft hij niet weersproken dat hij in de jaren voorafgaand aan 2016 met enige regelmaat werkzaamheden heeft uitgevoerd voor Netrouting, een partij die actief is op de Europese IT-markt en met wie Colohouse reeds jarenlang nauw samenwerkte voordat zij Netrouting (en zustervennootschappen) in januari 2018 heeft overgenomen. Aangenomen moet worden dat [gedaagde] bij de uitvoering van zijn werkzaamheden op enig moment op de hoogte is geraakt van de Amerikaanse (handels)naam Colohouse en dat hij die naam vervolgens als domeinnaam in Nederland op zijn eigen naam heeft geregistreerd. Ter zitting heeft [gedaagde] niet duidelijk gemaakt welk belang hij daarbij had en heeft, anders dan dat hij met die registratie de betreffende domeinnaam voor Colohouse heeft geblokkeerd. Wat daarvan echter ook zij, [gedaagde] heeft ter zitting verder aangevoerd dat hij de domeinnaam colohouse.nl in 2017 heeft verkocht aan [eiser 2] . Daaruit kan worden geconcludeerd dat [gedaagde] geen belang (meer) heeft bij (het behoud van) de betreffende domeinnaam, zodat de vordering van Colohouse jegens [gedaagde] strekkende tot het verlenen van medewerking aan de overdracht van de domeinnaam colohouse.nl aan haar zal worden toegewezen.

4.4. Ter zitting is naast [gedaagde] ook [eiser 2] verschenen. De tussenkomst van [eiser 2] is, zoals weergegeven in rechtsoverweging 4.1. van dit vonnis, toegestaan. [eiser 2] heeft ter zitting aangevoerd dat hij de domeinnaam colohouse.nl bij overeenkomst van 6 juni 2017 van [gedaagde] heeft gekocht voor een bedrag van € 500,00 exclusief btw en dat hij plannen heeft de domeinnaam voor een nog door hem in te schrijven onderneming te gebruiken als online doorverwijzing naar de website van die (toekomstige) onderneming, waarvan hij op dit moment (nog) geen handelsnaam kan noemen. Vaststaat echter dat [eiser 2] , ondanks de kennelijke koopovereenkomst met [gedaagde] , bij SIDN tot op heden niet officieel als houder van de domeinnaam colohouse.nl staat geregistreerd. Vanwege het feit dat Colohouse sinds juli 2018 de handelsnaam Colohouse in Nederland in het handelsregister van de Kamer van Koophandel heeft ingeschreven, is in het kader van dit kort geding aannemelijk dat [eiser 2] na een officiële registratie bij SIDN als houder de domeinnaam colohouse.nl niet in gebruik zal kunnen nemen zonder dat daarbij in Nederland op de voet van artikel 5 Handelsnaam (Hnw) bij het publiek verwarring tussen Colohouse en de onderneming van [eiser 2] is te duchten. Gelet hierop is de voorzieningenrechter van oordeel dat enig belang bij het behoud van de domeinnaam door [eiser 2] op dit moment ontbreekt, terwijl Colohouse vanwege haar naar Nederland uitgebreide werkzaamheden wel belang heeft bij het verkrijgen van de domeinnaam colohouse.nl, die volledig overeenstemt met haar handelsnaam. Daarom zal ook de vordering van Colohouse tot het geven van opdracht aan SIDN om de houder van de betreffende domeinnaam te wijzigen in Colohouse, voor zover niet [gedaagde] maar [eiser 2] daartoe gemachtigd zou zijn, worden toegewezen.