IEF 18610

Ook afbeeldingen tafel'bladen' inbreukmakend

Rechtbank Noord-Nederland 24 juli 2019, IEF 18610 (Piet Hein Eek tegen Dudink) Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Dudink houdt zich bezig met de vervaardiging van meubels aan de hand van wensen van particuliere klanten. Eek is onder meer ontwerper van een kantinetafel en afvaltafel in sloophout. Dudink adverteerde onder de naam Dusign op haar website en op Marktplaats met afbeeldingen die inbreuk zouden maken op het auteursrecht van Eek. Eek vordert bij de rechtbank inbreuk van Dudink op haar auteursrecht en slaafse nabootsing op de ontwerpen van de tafels te staken. De rechtbank wijst de vorderingen toe, omdat de totaalindrukken zijn als afkomstig van of in ieder geval ontleend aan het ontwerp van Eek.

 

Kantinetafel in sloophout
4.11. De rechtbank overweegt als volgt. Door Eek c.s. is gesteld dat sprake is van verveelvoudiging als bedoeld in artikel 13 Aw. De door Dudink c.s. aangestipte verschillen doen naar het oordeel van de rechtbank niet wezenlijk af aan de overeenstemmende totaalindruk van de tafel. Met name het idee van de toegepaste parketlegging in verschillende tinten als motief voor het tafelblad, de vorm van de staanders en de plaats waar de poten onder het blad zijn bevestigd, maken dat de totaalindruk van de tafel er een is als afkomstig van of ontleend aan het ontwerp van Eek. Nu Eek c.s. voor een dergelijke verveelvoudiging van zijn ontwerp geen toestemming heeft gegeven, maakt Dudink c.s. met zijn tafel inbreuk op het auteursrecht van Eek.
Dit geldt ook voor de door Dudink c.s. gepubliceerde afbeeldingen van andere tafel(bladen) onder de vermelding “U bepaalt hoe de tafel eruit ziet.” Ook deze tafel(bladen) lijken teveel op het ontwerp van Eek en zijn aan te merken als een verveelvoudiging van ontwerpen van Eek. ook hiervoor geldt dat hiervoor door Eek c.s. geen toestemming is verleend, zodat ook met deze (afbeeldingen van) tafelbladen en tafels inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht van Eek. Het gevorderde verbod kan worden toegewezen.

Afvaltafel in sloophout
4.15. De door Dudink c.s. aangestipte verschillen en de door Dudink toegepaste werkwijze doen naar het oordeel van de rechtbank niet af aan de overeenstemmende totaalindruk van de tafel. Met name het idee van het toegepaste mozaïek als motief voor het tafelblad, het kleurgebruik, de vorm van de staanders en de plaats waar de poten onder het blad zijn bevestigd maken dat de totaalindruk van de tafel er een is als afkomstig van of in ieder geval ontleend aan het ontwerp van Eek.

Tafelkantine wit
4.19. dat er onvoldoende sprake is van overeenstemmende totaalindruk. Een rechthoekige vorm, dikte en robuustheid van het blad zijn zodanig gemeengoed geworden voor houten tafels dat  voor een overeenstemmende totaalindruk, waar ook sprake is van verschillen in de vormgeving van de poten, tenminste nodig is dat door de (onregelmatige) profilering van het bovenblad zichtbaar is dat de beweerd inbreukmakende tafel, net als de tafel van Eek, is gemaakt van sloophout.

Eiken stoel in sloophout
4.23. De rechtbank zet vraagtekens bij de mededeling van Dudink c.s. dat hij een beperkt aantal stoelen heeft gemaakt, uitsluitend voor eigen gebruik. Hierbij neemt de rechtbank in overweging dat een afbeelding van een van deze stoelen, getoond wordt op de website van Dusign. Om die reden kan niet worden uitgesloten dat Duink c.s. stoelen gemaakt heeft, met een direct of indirect commercieel oogmerk, met welke stoelen inbreuk gemaakt zou kunnen zijn op het auteursrecht van Eek, nu deze zonder toestemming zijn gemaakt en er sprake zou kunnen zijn van verveelvoudiging.