IEF 19812

Nordisk geen mede-auteursrechthebbende op TV-format “Psychic Challenge”

Rechtbank Amsterdam 3 maart 2021, IEF 19812, C/13/650214 / HA ZA 18-645 (Nordisk tegen de curator) Naar het oordeel van de rechtbank in een eerder tussenvonnis was Nordisk voorshands geslaagd in het leveren van het bewijs van haar stelling dat zij voor de helft de mede-auteursrechthebbende is van het format “Psychic Challenge” [IEF 18671]. Nordisk had toegelicht dat de kern van het format was dat er voor de deelnemende helderzienden challenges waren en dat een medewerker van Nordisk mede had bedacht hoe die challenges eruit moesten zien: bijvoorbeeld dat er moest worden gewerkt met taken met gesloten enveloppen, waarop helderzienden hun hand moesten leggen, dat er moest worden gewerkt met een symbolische prijs en dat helderzienden moesten werken met een voorwerp waaraan diepe gevoelens verbonden waren. Nordisk heeft haar stelling dat zij mede-auteursrechthebbende is daarnaast onderbouwd door te wijzen op verschillende documenten waarin telkens Nordisk als joint owner van het format wordt genoemd. De curator heeft echter aangevoerd dat het een medewerker van TéVé was die het format heeft ontwikkeld en uitgewerkt. Er is weliswaar gesproken met de medewerker van Nordisk over zijn ervaringen met helderzienden in een eerder programma, en er is geholpen met het castingproces, maar dat maakt hem volgens de curator geen medemaker. De rechtbank gaat hierin mee en stelt de curator in het gelijk.

2.15. Naar het oordeel van de rechtbank is de curator gegeven de getuigenverklaringen en in het licht van het al overige bewijsmateriaal geslaagd in het leveren van het tegenbewijs. Daartoe is redengevend dat uit de gedetailleerde getuigenverklaringen van [medewerker TéVé] blijkt dat hij van het idee voor het televisieprogramma een format heeft gemaakt door dat idee uit te ontwikkelen en neer te leggen in de format bible. […]

2.17. [Medewerker Nordisk] is niet als getuige gehoord. Zoals in r.o. 4.9 van het tussenvonnis is vermeld, heeft [medewerker Nordisk] eerder verklaard dat hij en [medewerker TéVé] samen hebben besproken hoe de challenges voor het televisieprogramma eruit moesten zien en daarbij een aantal voorbeelden genoemd. De curator heeft echter onder verwijzing naar een aantal producties gemotiveerd toegelicht dat deze voorbeelden (het werken met gesloten enveloppen, het werken met een voorwerp met een gevoelswaarde) niet oorspronkelijk zijn en niet het persoonlijk stempel van de maker dragen, maar typische vaardigheden betreffen die helderzienden (beweren te) hebben en daarmee logischerwijs onderdeel zullen uitmaken van een programma waarin helderzienden figureren. […]

2.18. Het voorgaande betekent dat, tegenover (met name) de vermelding van Nordisk als mede-eigenaar in diverse stukken en de verklaringen van [medewerker Nordisk], de curator gelet op de getuigenverklaringen en de overgelegde producties erin is geslaagd om tegenbewijs te leveren. Dat betekent dat niet kan worden vastgesteld dat Nordisk mede-auteursrechthebbende is op het format.