IEF 17486

MKB heeft geen rechtmatig belang bij fishing expedition

Rechtbank Amsterdam 19 juli 2017, IEF 17486 (MKB Ondernemers tegen TomTom) Zie eerder IEF 16465 en IEF 17344. Merkenrecht. Contractenrecht. Procesrecht. MKB vordert afgifte van afschriften van alle emailcorrespontentie die tussen werknemers van Tomtom onderling is gevoerd in de periode van 13 oktober 2015 tot en met 7 juni 2016 aangaande de onderhandelingen over het gebruik van het teken TOM. De rechtbank is van oordeel dat het hier niet gaat om "bepaalde bescheiden": de vordering ziet expliciet op alle e-mails in een bepaalde periode over de onderhandelingen, zonder dat er ook maar één e-mail concreet wordt genoemd. Het gaat hier kennelijk om een ongerichte fishing expedition, waarbij MKB tevens geen rechtmatig belang heeft. De incidentele vordering wordt afgewezen.

4.2. De rechtbank is van oordeel dat het hier niet gaat om "bepaalde bescheiden": de vordering ziet expliciet op alle e-mails in een bepaalde periode over de onderhandelingen, zonder dat er ook maar één e-mail concreet wordt genoemd. MKBO stelt niet waarop zij baseert dat uit die e-mails zal blijken dat Tomtom op de hoogte was van de voorgenomen naamswijziging. De rechtbank gaat er daarom vanuit dat dit slechts een vermoeden is van MKBO, zodat er ook geen rechtmatig belang bij de vordering bestaat (ECLI:NL:GHARL:2014:9850). Het gaat hier kennelijk om een ongerichte "fishing expedition" naar materiaal dat mogelijk steun op zou kunnen leveren voor stellingen van MKBO in de hoofdzaak.