IEF 16023

Mevlanapide maakt inbreuk op Mevlana

Vzr. Rechtbank Rotterdam 10 juni 2016, IEF 16023 (Mevlana tegen Mevlanapide Houtskool Grillhuis)
Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Mevlana Restaurant & Pizzeria drijft restaurants in Den Haag en voert haar handelsnaam. S. drijft een eenmanszaak te Schiedam waarbij onder andere de handelsnaam 'Mevalanapide Houtskool Grillhuis' wordt gevoerd. Nadat de vennoten van Mevlana Restaurant het woordmerk 'Mevlana' hebben aangevraagd, voert S. een vergelijkbaar beeldmerk. Mevlana vordert met succes dat S. alle aanduidingen met Mevlana staakt en een rectificatie op de site moet plaatsen vanwege inbreuk op het woord-, beeldmerk en de handelsnaamrechten.

4.5. Dat Sottouti het woord Mevlana gebruikt als aanduiding voor haar onderneming en haar producten staat vast. 

Tussen partijen is voorts niet in geschil dat liet door Sottouti gebruikte logo, waarin gebruik wordt gemaakt van dezelfde naam in dezelfde kleurstelling en een sterk gelijkend lettertype en typografie, vrijwel gelijk is aan, althans in vergaande mate overeenstemt met, het door Mustafa Sekerli en Talba Sekerli op 10 december 2010 onder registratienummer 0892428 gevestigde beeldmerk. Sottouti gebruikt ook het woord Mevlana (zonder verdere toevoegingen) in rode hoofdletters op een groene achtergrond met een kleine witte omlijning. Weliswaar zijn de kleuren, de lettertypes en de vlakverdeling niet geheel gelijk, doch het totaalbeeld stemt in hoge mate overeen. (zie 4.3 en 2.4).

Voorts staat vast dat het logo dooi Sottouti wordt gebruikt in liet economisch verkeer voor dezelfde diensten als waarvoor Mustafa Sekerli en Talha Sekerli hun beeldmerk en liet woordmerk hebben geregistreerd, te weten het exploiteren van een Turks (afhaal)restaurant. Tussen partijen staat vast dat de producten die partijen verkopen (het gebruikelijke assortiment van een afliaalrestaurant dat zich specialiseert in de Turkse keuken, zoals blijkend uit de menukaart) overeenkomen.

Tenslotte staat vast dat beide partijen ook een thuisbezorg- en afliaalservice aanbieden, Mevlana c.s. vanuit Den Haag en Sottouti vanuit Schiedam. 

4.8. Gelet op artikel 1 Handelnaamwet (Hnw) is een handelsnaam de naam waaronder men feitelijk handelt, dus de naam die naar buiten toe wordt gebruikt als aanduiding van de 

onderneming. Tussen partijen is niet in geschil dat Mevlana c.s. de naam 'Mevlana' als handelsnaam voert.
Uit het dossier zoals dit aan de voorzieningenrechter ter beschikking is gesteld en uit het verhandelde ter terechtzitting is gebleken dat Sottouti regelmatig onder de naam 'Mevlana' al dat niet in combinatie met de woorden 'Schiedam' of 'Houtskool-Grillhuis' en onder de namen 'Mevlanapide Houtskool Grillhuis' en 'Restaurant Mevianapide' naar buiten treedt. Omdat beide ondernemingen, zoals is overwogen, (vrijwel) identieke diensten aanbieden, is de aard van beide ondernemingen zeer nauw verwant. Verder zijn de ondernemingen weliswaar niet in dezelfde plaats actief, maar wel op relatief korte afstand van elkaar. Mevlana c.s. heeft vier vestigingen in Den Haag, terwijl Sottouti is gevestigd in Schiedam. Bovendien maken beide ondernemingen gebruik van een website op internet en van op liet internet aangeboden athaalservicediensten.