IEF 20212

Merkenoverdracht geen gevolg, vergoeding toch mogelijk

Gerechtshof Den Haag 21 september 2021, IEF 20212; ECLI:NL:GHDHA:2021:1787 (Appellant tegen Havensluis) Volgens appellant X heeft Havensluis inbreuk gemaakt op zijn merkrechten door gebruik van het teken 'Vestival'. Havensluis is echter van mening dat appellant X niet de merkrechthebbende is, omdat de merkoverdracht buitengerechtelijk vernietigd is. Verder is de vraag of appellant X zich kan beroepen op het auteursrecht en handelsnaamrecht voor de naam 'Vestival'. Havensluis is houder van de roze Beneluxmerken. Partij-C stond aan het begin van dit geschil geregistreerd als houder van het gele en zwarte merk. In eerste aanleg [zie IEF 19066] heeft appellant X gevorderd dat Havensluis wordt bevolen het gebruik van het teken 'Vestival' in de muziekbranche te staken en de roze merken over te dragen aan X.

Deze vorderingen worden afgewezen. Wel moet Havensluis opgave doen van de omzet- en winstgegevens. In het hoger beroep vordert appellant X de afgewezen vorderingen alsnog toe te wijzen. Het hof oordeelt dat appellant X geen rechthebbende is op het gele en zwarte merk en daarom dus ook geen verbodsvordering kan instellen. Schade acht het hof wel voldoende aannemelijk, aangezien appellant X zich op het standpunt heeft gesteld dat Havensluis de commerciële vruchten heeft geplukt van het gebruik van het teken. Appellant X zou hierdoor minder inkomsten getrokken hebben uit het evenement dat zij in 2018 organiseerde. Verder wordt het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. 

33. Voor verwijzing naar schadestaatprocedure is voldoende dat de mogelijkheid van schade aannemelijk is. Appellant-X heeft zich (in de inleidende dagvaarding) op het standpunt gesteld dat Havensluis c.s. 'de commerciële vruchten heeft geplukt' van het gebruik van het teken Vestival op het Facebook-account. Er is daarom onder meer winstafdracht gevorderd van het op 30 juni 20 l 8 georganiseerde evenement in Amsterdam. Naar het oordeel van het hof valt niet uit te sluiten dat Partij-C mogelijk schade heeft geleden door gebruik van het teken Vestival door Havensluis c.s. voor het Facebook-account waar zij tickets voor het evenement in Amsterdam verkocht. Dit kan ook gelden als bijvoorbeeld komt vast te staan dat het Gele Merk op social media door een ander (bijvoorbeeld Partij-T) voor of namens Partij-C werd gebruikt, zoals Appellant-X heeft gesteld. De grief kan daarom niet tot vernietiging van het bestreden vonnis leiden.