IEF 18723

Mega Wonen moet iedere inbreuk op Gemeenschapsmodelrecht Connor-tafel staken

Vzr. Rechtbank Den Haag 1 oktober 2019, IEF 18723; ECLI:NL:RBDHA:2019:10247 (Eichholtz tegen Mega Wonen) Eichholtz exploiteert een meubelgroothandel. Onderdeel van de collectie zijn de door haar in 2015 ontworpen tafels uit de Connor-serie. Eichholtz is houdster van de Gemeenschapsmodellen op het uiterlijk van de Connor-tafels. Mega Wonen is een eenmanszaak in de verkoop van meubels vanuit zijn woning in Amsterdam, de meubels worden ook te koop aangeboden via Instagram en Facebook. Eichholtz stelt dat Mega Wonen inbreuk maakt op de auteurs- en gemeenschapsrecht op de Connor-tafels dan wel zich schuldig maakt aan slaafse nabootsing door verkoop van tafels via Facebook. Het verweer van Mega Wonen luidt o.a. dat de tafels zijn gekregen in het kader van een ruildeal, mogelijk Connor-tafels betreffen die als door Eichholtz zelf of met haar toestemming op de markt waren gebracht, waardoor er geen sprake is van een inbreuk. Dit wordt onvoldoende aannemelijk geacht. Ook plaatst Mega Wonen vraagtekens bij de originaliteit van de Connor-tafels en stelt dat er al heel veel van dit soort tafels op de markt zijn gebracht, maar onderbouwt dit verder niet. 
Mega Wonen wordt onder meer bevolen om iedere inbreuk op het auteurs- en Gemeenschapsmodelrecht op de Connortafels in alle landen van de EU te staken en gestaakt te houden, waaronder het openbaar maken en verveelvoudigen, dan wel het (doen) fabriceren, aanbieden, verhandelen, importeren, promoten en/of daartoe in voorraad hebben van inbreukmakende tafels.

4.3. Mega Wonen heeft vraagtekens geplaatst bij de originaliteit van de Connor-tafels en gesteld dat er al heel veel van dit soort tafels op de markt zijn gebracht. Voor zover Mega Wonen met dit betoog de geldigheid van de aan Eichholtz teokomende auteurs- en Gemeenschapsmodelrechten heeft willen betwisten, heeft hij die stelling in het geheel niet onderbouwd, zodat dit verweer als onvoldoende gemotiveerd wordt verworpen. De voorzieningenrechter gaat in deze procedure dan ook uit van de geldigheid van de aan Eichholtz toekomende auteurs- en Gemeenschapsmodelrechten. 

4.9 Het voorgaande leidt er toe dat voorbij wordt gegaan aan de door Mega Wonen gestelde ruildeal. De voorzieningenrechter neemt daarom voorshands aan dat met het aanbieden en verkopen van de aan de Connor-tafels (nagenoeg) identieke tafels door Mega Wonen, oftewel tafels met dezelfde totaalindruk en algemene indruk, zonder toestemming van Eichholz, sprake is geweest van een inbreuk op de auteursrechten en de Gemeenschapsmodelrechten van Eichholtz. Nu Mega Wonen heeft geweigerd een met boete versterkte onthoudingsverklaring te ondertekenen, is er nog steeds sprake van een sereiuze dreiging van inbreuk. Daarmee is het spoedeisend belang bij deze procedure gegeven en liggen de vorderingen van Eichholtz in beginsel voor toewijzing gereed.