IEF 17376

Maker vals Facebook-profiel krijgt gelegenheid zich per antwoordakte uit te laten over bodemvonnis

Hof 's Hertogenbosch 19 december 2017, IEF 17376; IT 2446; ECLI:NL:GHSHE:2017:5752 (Eiser tegen val Facebook-profiel). Zie eerder IEF 17217. Hoger beroep. Kort geding. Schadevergoeding ivm digitale verspreiding intieme beelden en/of chatgesprekken. Appel wordt ingediend tegen vonnis voorzieningenrechter. In het kader van hoor en wederhoor wordt appellant in staat gesteld zich bij (antwoord)akte uit te laten over het door de rechtbank Limburg gewezen bodemvonnis.

4.6 Hetgeen in rov. 4.5 is overwogen, laat onverlet dat ter zake de onderhavige problematiek inmiddels een bodemvonnis is gewezen. Naar vaste rechtspraak moet de rechter die in een kort geding procedure moet beslissen op een vordering tot het geven van een voorlopige voorziening nadat de bodemrechter reeds een vonnis in de hoofdzaak heeft gewezen, in beginsel zijn vonnis afstemmen op het oordeel van de bodemrechter (HR 19 mei 2000, LJN: AA5870). Nu het hof weet dat een bodemvonnis is gewezen, zal het hof zich daarnaar moeten richten. Dit brengt met zich dat in het verdere verloop van dit geding ervan moet worden uitgegaan dat genoemd vonnis van 11 oktober 2017 deel uitmaakt van het onderhavige appeldossier. In verband met het beginsel van hoor en wederhoor zal het hof [appellant] in staat stellen zich over het bodemvonnis bij (antwoord)akte in de zin van art. 1.2 Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven uit te laten. Nu dit een reactie is op een door [geïntimeerde] in het geding gebrachte producties, heeft zij in beginsel geen recht om te reageren op de akte die [appellant] mogelijk neemt.