IEF 20745

Magma Valve maakt geen (in)directe inbreuk op octrooi

Rechtbank Den Haag 1 juni 2022, IEF 20745; C109160 1219 / HA ZA 20-1019 (Kiremko tegen Tomra) Kiremko ontwikkelt en produceert, onder meer, machines voor gebruik in de aardappelverwerkende industrie. Eén van de machines die Kiremko vervaardigt en verhandelt in — onder meer — Nederland, is de stoomschilmachine met de naam ‘Strata Invicta’. Onderdeel van de Strata Invicta is een stoomuitlaat afsluiter genaamd Magma Valve. Tomra Sorting Limited is een producent van, onder meer, sorteer-, schil- en verwerkingsmachines voor producten zoals aardappels. Zij maakt onderdeel uit van de Tomra-groep. Zowel Kiremko als Tomra opereren wereldwijd en hebben in Nederland een belangrijk marktaandeel. Tomra is houdster van octrooi EP 379, getiteld 'Pressure release arrangements, in particular for product processing system'. EP 379 is onder andere voor Nederland verleend. De rechtbank Den Haag oordeelt dat Kiremko met de verhandeling van de Magma Valve – al dan niet in combinatie met de Strata Invicta – geen (in)directe inbreuk maakt op EP 379. Eerder oordeelde het gerechtshof Den Haag (in kort geding) reeds in gelijke zin  [IEF 19768].

Slotsom in conventie en reconventie
4.29. Het voorgaande leidt er in conventie toe dat de verklaring voor recht dat Kiremko
met de verhandeling van de Magma Valve, al dan niet in combinatie met een
stoomschilmachine zoals de Strata Invicta, geen inbreuk maakt op het octrooi, wordt
toegewezen. Daarbij begrijpt de rechtbank dat de vordering ziet op directe en indirecte
inbreuk, respectievelijk met de Magma Valve los en met de Strata Invicta. Nu Kiremko niet
heeft onderbouwd dat en waarom zij belang heeft bij haar daarnaast gevorderde verklaring
voor recht dat de Magma Valve, al dan niet in combinatie met een stoomschilmachine zoals
de Strata Invicta, niet onder de beschermingsomvang van het octrooi valt, wordt deze
afgewezen. Kiremko vordert ook nog een verklaring voor recht dat zij niet onrechtmatig
handelt door — kort gezegd — in Nederland voorbehouden handelingen te verrichten, ook niet
voor zover zij weet dat de Magma Valve, al dan niet in combinatie met een
stoomschilmachine zoals de Strata Invicta, bestemd is om in andere landen dan Nederland
waar EP 379 gelding heeft, op de markt te worden gebracht. Voor zover die vordering ziet
op (het ontbreken van) onrechtmatig handelen in de zin van inbreuk in Nederland, valt dit
reeds onder hetgeen zal worden toegewezen, zodat daarbij geen belang bestaat. Voor zover
het gaat om niet-inbreuk in de bedoelde andere landen, wordt deze vordering, bij gebreke
van enige daarop betrekking hebbende stelling, afgewezen.