Gepubliceerd op dinsdag 30 november 2021
IEF 20366
Rechtbank Den Haag ||
25 nov 2021
Rechtbank Den Haag 25 nov 2021, IEF 20366; (Kebapci tegen Kebapci Den Haag), https://www.ie-forum.nl/artikelen/inbreuk-op-restaurantmerken

Uitspraak ingezonden door Maarten Haak en Mathijs Peijnenburg, Hoogenraad & Haak

Inbreuk op restaurantmerken

Vzr. Rechtbank Den Haag 25 november 2021, IEF 20366; C/09/61 5490 / KG ZA 21-712 (Kebapci tegen Kebapci Den Haag) Kort geding. Eisers hebben in 2017 een restaurant in Amsterdam opgericht onder de handelsnamen Kebapci Amsterdam en Kebapci. Eisers zijn houder van de Benelux merkregistraties van het woordmerk KEBAPCI en het beeldmerk met woordelementen zoals KEBAPCI. Op 1 april 2021 hebben gedaagden een restaurant opgericht onder de handelsnaam Kebapci Den Haag. Eisers vorderen dat gedaagden wordt bevolen de inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van eisers te staken. De voorzieningenrechter oordeelt dat het aannemelijk is dat er gevaar voor verwarring bestaat bij het in aanmerking komende publiek omdat de indruk kan ontstaan dat het bij het door gedaagden geëxploiteerde restaurant om een filiaal van het restaurant van eisers gaat. Daarnaast is er begripsmatig geen verschil tussen het beeldmerk van eiser en het logo van gedaagden aangezien de gemiddelde consument geen betekenis zal toekennen aan het woord Kebapci. De voorzieningenrechter beveelt gedaagden om iedere inbreuk op de merken van eisers te staken en gestaakt te houden.

4.13. Op grond van het beeldmerk kan .s. zich ook verzetten tegen gebruik van het Logo. Kebapci is het onderscheidende en dominante woordelement van het beeldmerk en het Logo. Daarnaast bevatten het beeldmerk en het Logo beide een afbeelding van een enigszins gestileerde stierenkop, waarvan de schedel in twee gelijke vlakken is verdeeld. Zowel het beeldmerk als het Logo worden gekenmerkt door een licht/donker-verdeling van de kop links/rechts. Het beeldmerk en het Logo kennen ook een gelijke kleurstelling (rood, zwart en wit). Auditief en visueel is er een hoge mate van overeenstemming. Wat de auditieve vergelijking betreft tussen het beeldmerk en het Logo, is aannemelijk dat het verschil in uitspraak voor wat betreft het dominerende woordelement 'kebapci' enkel in de laatste lettergreep van het woord zit (uitgesproken als kebapfsjie ofkebap//;/) vanwege de cedille in het beeldmerk, en niet in de twee daaraan voorafgaande lettergrepen ('kebap'). Het beeldmerk en het Logo stemmen visueel in hoge mate overeen, nu de gemiddelde consument een stierenkop vergezeld van het woord Kebapci waarneemt. Begripsmatig is er geen verschil tussen het beeldmerk en het Logo, alleen al omdat- zoals hiervoor is overwogen - de gemiddelde consument geen duidelijke vaststaande betekenis zal toekennen aan het woord Kebapci.