IEF 18760

Inbreuk op handelsnaam en merkrecht duurzame energie

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 20 september 2019, IEF 18760; (SGZE tegen SGDE) Eiser SGZE is beheerder van een garantiefonds ter ondersteuning van de markt voor zonnepanelen. SGZE gebruikt de domeinnaam www.sgze.nl. Verweerder SGDE houdt zich bezig met het beheer van een garantiefonds ter ondersteuning van de markt voor duurzame energie en is merkhouder van het Benelux-woordmerk SGDE voor de klassen 35, 36 en 45. Door de visuele en auditieve overeenstemming tussen merk en teken, de omstandigheid dat de diensten soortgelijk zijn en SGZE en SGDE zich beiden (ook) richten op de gemiddelde consument is verwarringsgevaar aannemelijk. Onder andere wordt opgemerkt dat SGDE niet bij toeval in zijn algemeenheid dicht tegen SGZE lijkt aan te schuren. De volgorde en tekstgebruik van de algemene voorwaarden van SGDE is opvallend gelijk aan dat van SGZE. Verweerder SGDE wordt veroordeeld iedere inbreuk op het merkenrecht en de handelsnaam 'SGZE' van SGZE te staken en gestaakt te houden, waaronder het gebruik van het teken 'SGDE'.

4.10 Op grond van het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat een wezenlijk onderdeel van het relevante publiek voor SGZE en SGDE de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gewone consument is die zich oriënteert op de koop en installatie van zonnepanelen.

4.11 Op grond van de hiervoor beschreven visuele en auditieve overeenstemming tussen merk en teken, de omstandigheid dat de diensten soortgelijk zijn en SGZE en SGDE zich beiden (ook) richten op de gemiddelde consument acht de voorzieningenrechter het in voldoende mate aannemelijk dat een bodemrechter - later oordelende - zal beslissen dat bij het in aanmerking komende publiek de in artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE bedoelde verwarring kan ontstaan.

4.19 Gelet op hetgeen is overwogen met betrekking tot het merk 'SGZE' en het teken 'SGDE' is ook met betrekking tot de geringe afwijking tussen de handelsnamen  'SGZE' en 'SGDE' verwarring te duchten bij het publiek tussen de ondernemingen SGZE en SGDE. Niet alleen is dus sprake van een botsing tussen het merk 'SGZE'en de handelsnaam 'SGDE' maar ook op grond van de handelsnaamwet kan SGZE zich verzetten tegen het gebruik door SGDE van de handelsnaam 'SGDE'.