IEF 18735

Inbreuk door reclame maken en verhandelen namaak-dierenarmbandjes

Rechtbank Den Haag 25 september 2019, IEF 18735, RB 3345; ECLI:NL:RBDHA:2019:10398; (Spin Master tegen VOF) Eiser Spin Master is een wereldwijd opererende speelgoedproducent. Spin Master heeft het product Twisty Petz geïntroduceerd. Twisty Petz zijn armbanden die kunnen veranderen in verzamelbare dieren. Spin Master is onder meer rechthebbende van het Uniemerk TWISTY PETZ dat op 1 februari 2018 is ingeschreven met registratienummer 017362641. Gedaagde, de VOF, erkent dat zij zonder toestemming van Spin Master identieke exemplaren van de Twisty Petz producten (de dierenarmbandjes) heeft ingekocht en verkocht en dat zij daarvoor reclame heeft gemaakt. Maar zij verzetten zich tegen toewijzing van de vorderingen, omdat Spin Master daarbij geen belang meer heeft, nu zij een onthoudingsverklaring hebben getekend en opgave hebben gedaan, terwijl Spin Master aanspraak maakt op buitensporige kosten en schadevergoeding. De VOF wordt bevolen iedere inbreuk op de auteursrechten te staken of gestaakt te houden. De gevorderde rectificatie en vordering op grond van onrechtmatige daad worden afgewezen.

Het geschil is beperkt tot de vraag of en in hoeverre de vorderingen moeten worden toegewezen, nu [de VOF cs] erkennen dat [de VOF] zonder toestemming van Spin Master identieke exemplaren van de Twisty Petz productlijn heeft ingekocht en verkocht en daarvoor reclame heeft gemaakt. Deze dierenarmbandjes worden door Spin Master in haar vorderingen omschreven als ‘Namaak Twisty Petz’. De rechtbank zal deze term ook hanteren in het dictum.

verbod

4.3.
De vaststaande inbreuk op de Uniemerk- en Gemeenschapsmodelrechten rechtvaardigt toewijzing van het ten aanzien daarvan gevorderde verbod. Dat [de VOF cs] reeds een, niet door Spin Master geaccepteerde onthoudingsverklaring hebben getekend, maakt dat niet anders. In de onthoudingsverklaring was namelijk alleen een boete verbonden aan het doen van een onjuiste opgave. Het belang bij toewijzing van het door Spin Master gevorderde verbod is daarom gelegen in de op overtreding daarvan gestelde dwangsom, als stok achter de deur. Ter voorkoming van executieproblemen wordt het ingangsmoment van het verbod gesteld op 24 uur na betekening van dit vonnis. Verder wordt de dwangsom gemaximeerd zoals hierna te melden.

4.4.
Gesteld noch gebleken is welk belang Spin Master heeft bij het daarnaast ten aanzien van de auteursrechten op de Twisty Petz gevorderde verbod en de andere op de Aw3 en/of onrechtmatige daad gegronde vorderingen. Deze worden in zoverre afgewezen.

rectificatie en recall

4.5.
Tegenover het verweer van [de VOF cs] dat Spin Master geen belang meer heeft bij de gevorderde rectificatie en recall omdat [de VOF] reeds alle afnemers aan wie zij inbreukmakende producten heeft geleverd heeft benaderd en heeft verzocht de inbreukmakende producten te retourneren, heeft Spin Master niet toegelicht welk belang zij heeft bij toewijzing van de gevorderde rectificatie en recall. De daartoe strekkende vordering wordt daarom afgewezen.