IEF 20564

HR: Wiko tegen Philips

HR 25 februari 2022, IEF 20564; ECLI:NL:HR:2022:294 (WIKO SAS tegen Koninklijke Philips) Deze zaak is onderdeel van een aantal in het geding zijnde octrooien. In dit arrest gaat het over het Europese octrooi voor mobiele communicatie EP 511. Het octrooi EP 511 heeft tot doel om, met regelmiddelen in het mobiele station, het probleem op te lossen dat data bij een slechte kanaalkwaliteit met een excessief hoog vermogen wordt verzonden. [IEF 18415] en [IEF 18562]. De Hoge Raad houdt het arrest van het hof Den Haag overeind waarin de geldigheid van het octrooi en de inbreuk daarop door WIKO werd bevestigd.
Zie ook [IEF 20558] en [IEF 20556].

3. Beslissing
De Hoge Raad:
- verwerpt het beroep;
- veroordeelt Wiko in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde
van Philips begroot op € 80.000,--, vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten
indien Wiko deze niet binnen veertien dagen na heden heeft voldaan.