IEF 20558

Problem solution approach door het hof

HR 25 februari 2022, IEF 20558, IT 3837; ECLI:NL:HR:2022:163 (Philips tegen Wiko) In hoger beroep heeft het hof geoordeeld dat EP 659, een octrooi van Philips, nietig is wegens gemis aan inventiviteit [IEF 18916]. Hiermee heeft het hof destijds het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. Het eerste middel van Philips in cassatie betoogt dat het hof de eerste verschilmaatregel ten onrechte afzonderlijk heeft beschouwd en dus geen oordeel heeft gegeven over de combinatie van verschilmaatregelen. Het hof heeft ter beoordeling van de inventiviteit van het octrooi volgens Hulpverzoek II in navolging van partijen de problem solution approach (PSA) gehanteerd. Bij toepassing hiervan wordt het objectieve technische probleem vastgesteld aan de hand van het technische effect zoals dat blijkt uit de verschilmaatregelen die duidelijk worden door een vergelijking tussen het in het octrooi geclaimde en de meest nabije stand van de techniek. Het in de octrooiaanvraag vermelde probleem wordt wel gebruikt als startpunt, maar kan zo nodig worden geherformuleerd. Volgens de Hoge Raad stond het het hof vrij het objectieve technische probleem te herformuleren. Het beroep van Philips wordt verworpen.

4.4 Het hof heeft ter beoordeling van de inventiviteit van het octrooi volgens Hulpverzoek II in navolging van partijen de problem solution approach (PSA) gehanteerd, zoals omschreven in de Guidelines for Examination van het Europees Octrooibureau (EOB) en toegepast door de kamers van beroep van het EOB.