IEF 19340

Handelsnaamrechtinbreuk bij Babel tegen Babel

Rechtbank Oost-Brabant 17 juli 2020, IEF 19340; ECLI:NL:RBOBR:2020:3620 (Babel tegen Babel Den Bosch) Kort geding. Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Babel is aanbieder van taaltrainingen sinds 1983. Babel Den Bosch is sinds 2019 een stichting die zich bezighoudt met cultuur-educatieve activiteiten. Babel spreekt Babel Den Bosch aan voor inbreuk op haar handelsnaamrechten en merkrechten. De voorzieningenrechter oordeelt dat er sprake is van verwarringsgevaar en dat Babel Den Bosch dus inbreuk maakt op de handelsnaamrechten van Babel. Inbreuk op Babel’s merkenrechten wordt daarentegen niet aangenomen, omdat de totaalindruk van het beeldmerk bij de gemiddelde consument niet hetzelfde zal zijn als de totaalindruk van de merken en de betreffende domeinnaam van Babel Den Bosch.

5.6. Door het gebruik van de handelsnamen “Babel” door beide partijen en “Babel Den Bosch” en de domeinnaam www.babeldenbosch.nl door Babel Den Bosch, is sprake van verwarringsgevaar voor het relevante publiek. Immers, beide partijen voeren identieke namen en bieden taalcursussen aan die ook nog eens landelijk via dezelfde kanalen worden aangeboden aan het publiek, te weten via de onderscheiden eigen websites en sociale media zoals LinkedIn, Facebook, Youtube en Instagram. Dat Babel Den Bosch de taalcursussen inmiddels van haar website heeft verwijderd maakt dit niet anders nu Babel Den Bosch dit klaarblijkelijk eerst onder de druk van dit kort geding heeft gedaan. Babel Den Bosch had er ook voor kunnen kiezen om direct na de sommatie van Babel van 19 mei 2020 de taalcursussen van haar website te verwijderen.

5.19. Vaste rechtspraak is dat bij de beoordeling van de vraag of sprake is van gelijkenis tussen merk en teken geldt dat merk en teken elk in hun geheel moeten worden bezien. Beslissend is de totaalindruk op de gemiddelde consument. Het publiek neemt merken immers meestal vluchtig en in hun geheel waar en let niet op de verschillende details.

5.20. Weliswaar bevat het beeldmerk van Babel, evenals de merken en de bewuste domeinnaam van Babel Den Bosch, het woord “Babel” maar Babel heeft onweersproken naar voren gebracht dat de kenmerkende elementen van het beeldmerk van Babel zijn: een omgekeerde letter “B”, het woord “taleninstituut” en de kleuren en plaatsing van de woorden ten opzichte van elkaar. Zowel het woordmerk BABEL als het beeldmerk van Babel Den Bosch bevatten geen van deze kenmerken. Dit geldt ook voor de domeinnaam www.bouwmeeaanbabel.nl. Gelet hierop zal de totaalindruk van het beeldmerk van Babel bij de gemiddelde consument niet hetzelfde zijn als de totaalindruk van de merken en de betreffende domeinnaam van Babel Den Bosch. Geconcludeerd moet dan ook worden dat de tekens van Babel Den Bosch niet gelijk zijn aan of overeenstemmen met het beeldmerk van Babel.