IEF 18497

Handelsnaam Eco Board Company in strijd met ECOBoard International en leidt tot verwarring

Rechtbank Gelderland 21 mei 2019, IEF 18497; ECLI:NL:RBGEL:2019:2216 (ECOBoard International tegen Eco Board Company) Handelsnaamrecht. Aangevallen handelsnaam in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet. ECOBoard International houdt zich bezig met internationale verkoop van ecologische vezelplaten (‘biobased plaatmateriaal’). Zij maakt gebruik van de websites www.ecoboardinternational.com en www.eco-boards.eu. Ter aanduiding van het plaatmateriaal gebruikt ECOBoard International de termen eco-boards of ecoboard. Eco Board Company richt zich ook op (onder meer) de internationale verkoop van biobased plaatmateriaal. Zij beheert de website www.ecoboardcompany.com. ECOBoard International verzoekt Eco Board Company om de handelsnamen en de domeinnaam www.ecoboardinternational.com te wijzigen zodat daarin in elk geval de woorden "ECOBoard” en “Eco Board” niet voorkomen. Eco Board Company slaagt er niet in aan te tonen dat de handelsnaam afwijkt van die van ECOBoard International en verwarring bij het publiek tussen de ondernemingen te duchten is.

4.6. De kantonrechter is van oordeel dat de handelsnaam van ECOboard International en die van Eco Board Company International slechts in geringe mate van elkaar afwijken. Eco Board Company International gebruikt enkel de toevoeging van het geheel beschrijvende woord ‘company’.

4.8. Naar het oordeel van de kantonrechter is wel degelijk verwarring bij het publiek te duchten, zoals bedoeld in artikel 5 Hnw, als gevolg van het feit dat beide ondernemingen zich richten op dezelfde internationale markt, waaronder heel Nederland, de vergelijkbare aard van beide ondernemingen (zij begeven zich met vergelijkbare producten in dezelfde branche) en de gelijkenis tussen de handelsnamen. ECOboard International heeft met de door haar overgelegde productie 18 aangetoond dat zich concreet verwarring heeft voorgedaan en bovendien is enkel het gevaar voor verwarring of het veronderstellen van een band tussen beide ondernemingen al voldoende. Het verwarringsgevaar hoeft niet af te stuiten op het verweer van Eco Board Company International dat de naam EcoBoard door meer partijen wordt gebruikt in verschillende logo’s van verschillende bedrijven en beschrijvend is. De Handelsnaamwet stelt immers niet de eis dat de handelsnaam onderscheidend vermogen heeft, terwijl anderzijds ook niet is gebleken dat de naam ECOboard International zodanig beschrijvend en algemeen is dat deze niet als handelsnaam mag worden gemonopoliseerd. Eco Board Company International heeft verder geen toelichting gegeven op de door haar overgelegde andere logo’s met het onderdeel Ecoboard (op verschillende schrijfwijzen), bijvoorbeeld welke ondernemingen het betreft, waar zij handelen en in welke producten, zodat dit verweer als onvoldoende onderbouwd moet worden afgewezen.

4.9. De conclusie van het voorgaande is de handelsnaam van Eco Board Company International, met het onderdeel Eco Board, of ECO Board (al dan niet met hoofdletters of aan elkaar vast) reeds op grond van artikel 5 Hnw in strijd is met de oudere handelsnaam van ECOboard International.