IEF 20459

Goud Advocaten maakt inbreuk op handelsnaam Vangoud Advocaten

Hof Den Haag 21 december 2021, IEF 20459; ECLI:NL:GHDHA:2021:2599 (Vangoud Advocaten tegen Goud Advocaten) Handelsnaamrecht. Hoger beroep. Kort geding. Vangoud Advocaten is in 2011 opgericht en in Arnhem gevestigd. Het advocatenkantoor is gespecialiseerd in vastgoed en overheid. Geïntimeerde had voorheen een advocatenkantoor onder de naam Putters Advocatuur in Gorinchem. Op 13 juli 2020 is deze handelsnaam gewijzigd in Goud Advocaten. Goud Advocaten is een dag later door Vangoud advocaten gesommeerd het gebruik van de handelsnaam te staken. Saillant detail is dat beide kantoren op dat moment een procedure tegen elkaar voerden. In eerste aanleg oordeelde de rechtbank dat er geen sprake was van een handelsnaaminbreuk [IEF 19511], maar het hof Den Haag denkt daar anders over.

Het publiek zal het woord ‘goud’ in beide handelsnamen opvatten als een familienaam en 'goud' is daarmee het dominerende en onderscheidende bestanddeel. Het woord ‘goud’ in de handelsnaam Goud Advocaten zal het publiek niet opvatten als een beschrijvende term voor een advocatenkantoor aldus het hof. Het hof is van oordeel dat bij globale beoordeling van de handelsnamen sprake is van overeenstemming in visueel opzicht en auditief opzicht vanwege het in beide handelsnamen voorkomende (dominante, voor het totaalbeeld meest bepalende) woord ‘goud’, gevolgd door hetzelfde beschrijvende woord advocaten. Daarnaast zijn de aard van de ondernemingen soortgelijk en acht het hof aannemelijk dat Vangoud niet alleen landelijk vindbaar is op internet voor (potentiële) cliënten en anderen, maar ook haar handelsnaam gebruikt in heel Nederland, althans in Gorinchem en omgeving. Hierdoor is de afstand tussen de vestigingsplaatsen niet van belang. Naar het oordeel van het hof is er verwarringsgevaar tussen de ondernemingen van partijen te duchten. De grieven slagen.

29. [..] Naar het oordeel van het hof weegt het belang van Vangoud bij een spoedige staking van de voortdurende inbreuk zwaarder dan het belang van X kosten het andere nadelen van een naamswijziging te voorkomen. Dit geldt temeer nu X ten tijde van de introductie van haar nieuwe handelsnaam al bijna een jaar op de hoogte was van de handelsnaam van Vangoud. [..]