Gepubliceerd op vrijdag 20 januari 2023
IEF 21183
Rechtbank Den Haag ||
11 jan 2023
Rechtbank Den Haag 11 jan 2023, IEF 21183; (QLF Brands c.s. tegen Goodstore c.s. ), https://www.ie-forum.nl/artikelen/geldig-merk

Uitspraak ingezonden door Marlies Wiegerinck, ARNOLD & SIEDSMA

Geldig merk

Rechtbank Den Haag 11 januari 2023, IEF 21183; C/09/607372 / T-LA ZA 2 1-157 (QLF Brands c.s. tegen Goodstore c.s.) QLF Brands c.s. vordert samengevat dat de rechtbank bij vonnis Goodstore en Unicorn beveelt iedere inbreuk in de Benelux op het merk en op de handelsnaam lampenlicht.nl te staken en vordert overdracht van de domeinnamen. Goodstore c.s. heeft als meest verstrekkend verweer naar voren gebracht dat het merk nietig is, omdat het onderscheidend vermogen ontbreekt. De rechtbank oordeelt dat het merk onderscheidend vermogen heeft en dus een geldig merk is. Alhoewel er enige overeenstemming is tussen het merk en de door Goodstore c.s. gebruikte tekens, levert dit geen inbreuk op in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE vanwege het ontbreken van verwarringsgevaar. Er kan ook niet worden vastgesteld dat QLF Brands c.s. een bekend merk is en dus is er ook geen inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE. Tot slot is er ook geen sprake van merk- of handelsnaaminbreuk door Goodstore c.s., dus ook niet in strijd met artikel 5 Hnw. 

4.3. Goodstore c.s. heeft als meest verstrekkend verweer naar voren gebracht dat het merk nietig is, omdat het onderscheidend vermogen ontbreekt dan wel omdat het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren en/of diensten. Daarom zal eerste de geldigheid van het merk worden beoordeeld. 

4.17. De conclusie is dat alhoewel er enige overeenstemming is tussen het merk en de door Goodstore c.. gebruikte tekens dit geen inbreuk oplevert op grond van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE vanwege het ontbreken van verwarringsgevaar.

4.23. Tot slot geldt nog, ten overvloede, dat ook al zou er sprake zijn van enige mate van
bekendheid van het merk. De rechtbank niet overtuigd is van en dermate grote bekendheid van het merk dat QLF Brands c.s. en ander kan verbieden gebruik te maken van de wooden lamp en licht. De tekens en het merk bestaan al meerdere jaren naast elkaar, zonder dat dit tot grote problemen heft gelid. Tot op dit moment is er geen sprake van afbreuk aan het (toch al geringe) onderscheidend vermogen van het merk en aan de reputatie van het merk gebleken.

4.33. Kortom, hoe beschrijvender de handelsnaam (en hoe minder er spake is van inburgering door intensief gebruik), des te minder grond is er voor de rechter om verwarringsgevaar an te nemen. In dit geval wijkt de handelsnaam van QLF Brands c.s. af van haar merk vanwege het ontbreken van de kleurstelling en het beeldelement, hetgeen de onderdelen warn die nu juist voor het onderscheidend vermogen aan het merk gaven (zie 4.6). Alhoewel de inbreuktoets voor merken niet één op hetzelfde is bij en handelsnaaminbreuk, is de handelsnaam van QLF Brands c.s. zonder de kleurstelling en het beeldelement, dus alleen bestaande uit de woordelementen lamp, licht en .nl, toch al snel aan te merken als louter beschrijvend. Op basis daarvan en de maatstaf zoals hiervoor weergegeven maakt dat het publiek de handelsnamen niet snel met elkaar in verband zal brengen. Daarbij is de wijze van gebruik van de namen ook verschillend. Goodstore c.. gebruikte de namen slechts als adres en niet als onderdeel van een logo. Op de website waren de logo's van Goodstore en Ourstore overheersend (ok al voor de verandering, zie hiervoor 4.28 en 4.29). Dit maakt tezamen dat geen sprake is en was van verwarringsgevaar tussen de handelsnaam van QLF Brands c.s. en de name "lampenlichthal.nl' en "lampenlichtshop.nl'.