IEF 18356

Geen sekspop Patricia Paay, geen toewijzing openlijke excuses

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 16 januari 2019, IEF 18356; ECLI:NL:RBOBR:2019:49 (Sekspop Patricia Paay) Mediarecht. Portretrecht. Aantasting eer en goede naam van een bekende Nederlander door in de media het voornemen bekend te maken een sekspop van haar op de markt te brengen. Gedaagde heeft misbruik gemaakt van de kwetsbare positie waarin Paay na verspreiding van de plasseksvideo verkeerde, uitsluitend met het doel om zijn eigen commerciële belang en publicitaire doel te dienen. Er komt geen sekspop, "nu blijft het prototype in ieder geval in de doos". Schadevergoeding is bedoeld om het leed dat is aangedaan, enigszins te verzachten, en niet zozeer punitief van karakter. Er is een vonnis aangehaald waarbij € 30.000 aan schadevergoeding is toegekend, daar was echter sprake van een aanmerkelijk grovere inbreuk. Een bedrag van € 2.000,00 wordt als billijke schadevergoeding vastgesteld. Gevorderde openlijke excuses wordt afgewezen, excuses geven uiting aan persoonlijke gevoelens van spijt, welke naar hun aard niet bij vonnis kunnen worden afgedwongen.

4.6. Ten aanzien van de mate waarin [eiseres] is getroffen neemt de rechtbank in aanmerking dat de pop niet daadwerkelijk op de markt is gebracht. Het is gebleven bij uitlatingen die [gedaagde] daarover heeft gedaan.

Ten aanzien van de verwijtbaarheid wordt overwogen dat [gedaagde] misbruik heeft gemaakt van de kwetsbare positie waarin [eiseres] na verspreiding van de plasseksvideo verkeerde, uitsluitend met het doel om zijn eigen commerciële belang en publicitaire doel te dienen.

Voor de aard van de aansprakelijkheid geldt dat [gedaagde] opzettelijk de publiciteit heeft gezocht terwijl hij zich op zijn minst had moeten realiseren dat dit ten koste zou gaan van de eer en goede naam van [eiseres] . Op de zitting heeft hij nog te kennen gegeven dat hij alleen maar vragen van de pers heeft beantwoord en niet zelf het idee van een sekspop heeft geopperd. Dit is echter tegenstrijdig met zijn conclusie van antwoord waarin hij heeft gesteld dat hij de media heeft verteld dat hij er aan dacht om een sekspop van [eiseres] te maken. Bovendien heeft hij nooit enige afstand genomen van de mededelingen dat de sekspop zijn eigen idee was.

Met betrekking tot de economische omstandigheden van partijen heeft [eiseres] naar voren gebracht dat [gedaagde] een zeer vermogend man is en dat de hoogte van de schadevergoeding daarop moet worden afgestemd, omdat die anders een onvoldoende afschrikwekkend effect zou hebben. Deze, door [gedaagde] weersproken, stelling wordt echter verder niet onderbouwd. Bovendien is de schadevergoeding bedoeld om het leed dat [eiseres] is aangedaan, enigszins te verzachten, en is deze niet zozeer punitief van karakter.

Met betrekking tot de bedragen die in vergelijkbare gevallen zijn toegekend zal de rechtbank allereerst acht slaan op het in punt 2.2. aangehaalde vonnis, waarbij aan [eiseres] een schadevergoeding van € 30.000,00 is toegekend. Daarbij was echter sprake van een aanmerkelijk grovere inbreuk op de rechten van [eiseres] dan in dit geval. In een zaak waarbij in een tijdschriftartikel zeer negatief over een fotomodel werd geschreven (in die zin dat zij een bekende vastgoedondernemer zou chanteren en een sekswerkertje werd genoemd) is een schadevergoeding toegekend van € 2.500,00 (ECLI:NL:RBAMS:2014:3095), en in een zaak waarin de voormalig buurman van een tv-presentatrice een aantal naaktfoto’s en een compromitterend filmpje van haar heeft gehackt en verspreid is een schadevergoeding van € 3.000,- toegekend (ECLI:NL:RBNEE:2014:2592). Tot slot is in een zaak waarbij compromitterende foto’s van een fotomodel op een website toegankelijk zijn gemaakt een schadevergoeding toegekend van € 5.000,00 (ECLI:NL:RBAMS:2013:4771).

4.7. Al deze omstandigheden in aanmerking genomen, komt de rechtbank tot het oordeel dat in dit geval een schadevergoeding van € 2.000,00 billijk is.

4.9. Met betrekking tot de gevorderde openlijke excuses overweegt de rechtbank dat het in rechte afdwingen van (schriftelijke) excuses niet mogelijk is. Excuses geven uiting aan persoonlijke gevoelens van spijt, welke naar hun aard niet bij vonnis kunnen worden afgedwongen. Ook die vordering zal niet worden toegewezen.