IEF 20553

Geen profile state transition matrix

Hof Den Haag 22 februari 2022, IEF 20553; C/09/571729 HA ZA 19-364 (ASSIA tegen KPN en Nokia) Hoger beroep op [IEF 19696]. In eerste aanleg heeft de rechtbank geoordeeld dat het octrooirecht van ASSIA niet wordt geschonden door KPN en Nokia. ASSIA vordert in hoger beroep vernietiging van het bestreden vonnis en alsnog toewijzing van het door haar gevorderde. Partijen verschillen in het bijzonder van mening over de uitleg van onder meer de begrippen ‘profile state transition matrix’ (PSTM) en ‘reported and estimated data’.

Ten aanzien van het begrip ‘profile state transition matrix’ oordeelt het hof dat dat begrip niet zo breed kan worden uitgelegd dat daaronder tevens is te begrijpen ieder transitiemechanisme dat conceptueel in een PSTM zou kunnen worden weergegeven. Daarnaast wordt opgemerkt dat in de beschrijving alternatieven voor een PSTM worden genoemd en in de conclusies wordt alleen het gebruik van een matrix onder bescherming gesteld. De gemiddelde vakman zal aannemen dat voor de in de beschrijving wel geopenbaarde, maar niet in de conclusie geclaimde middelen geen bescherming wordt gezocht (disclosed but not claimed is disclaimed). Het hof concludeert dat onder de beschermingsomvang van het octrooi alleen het gebruik van een matrix valt en niet enig ander profieltransitie-mechanisme.

Het standpunt van ASSIA, dat iedere berekening met of distributie van reported data maakt dat het resultaat daarvan als estimated data zou hebben te gelden, wordt ook verworpen. Daarnaast wordt opgemerkt dat de omstandigheid dat in de beschrijving op diverse plaatsen niet wordt gesproken van reported ‘and’ estimated data, maar van ‘and/or’, geeft ook geen aanleiding van een bredere uitleg. Het hof concludeert dat het DLM-systeem van Nokia geen inbreuk maakt op de conclusies 1 en 13. Het hof bekrachtigt het bestreden vonnis.

4.23 Gelet op het wel noemen van deze alternatieven, maar de beperking tot specifiek het gebruik van een matrix in de conclusies, zal de gemiddelde vakman - zeker gezien de beschreven daaraan inherente voordelen - aannemen dat voor de in de beschrijving wel geopenbaarde, maar niet in de conclusie geclaimde middelen geen bescherming wordt gezocht ("disclosed but not claimed is disclaimed).