IEF 20695

Geen octrooirechtelijke inbreuk

Hof Den Haag 22 februari 2022, IEF 20695, IT 3919; ECLI:NL:GHDHA:2022:635 (ASSIA tegen KPN en Nokia) In een octrooirechtelijk geschil staat het Europees octrooi EP 1 869 790 van ASSIA centraal. Dit betreft een octrooi voor een 'DSL-state and line profile control'. Nokia levert in dit onderhavige geval een datatelecommunicatiesysteem aan KPN, waarbij een networkanalyser zit ingebouwd die de stabiliteit en kwaliteit van de DSL-lijnen regelt. Het is dit laatstgenoemde softwareonderdeel waar ASSIA vermeent dat Nokia en KPN inbreuk plegen op het octrooi. Bij de rechtbank zijn de vorderingen van ASSIA in eerste instantie afgewezen, [IEF 19696]. Bij het Haagse hof wordt nadat de conclusies uit het octrooi zijn nagelopen, geen inbreuk vastgesteld. De uitspraak van de rechtbank wordt bekrachtigd door het hof.

4.63 Op grond van dat alles moet worden geconcludeerd dat het DLM-systeem van Nokia c.s. geen inbreuk maakt op conclusies 1 en 13. Gelet op het standpunt van ASSIA dat de verschillende versies van het DLM-systeem, waaronder versie 5.2, de daaropvolgende versies / releases en het thans gebruikte DLM-systeem, wat de voor de gestelde inbreuk relevante kenmerken betreft niet van elkaar verschillen, geldt deze conclusie voor al die versies / releases van het DLM-systeem van Nokia c.s.

4.69 De omstandigheid dat in de beschrijving op diverse plaatsen niet wordt gesproken van reported ‘and’ estimated data, maar van ‘and/or’, geeft ook geen aanleiding van een bredere uitleg zoals door ASSIA betoogd. Integendeel, dat geeft de gemiddelde vakman juist een gegronde reden om te veronderstellen dat conclusie 1 (en 13) beperkt is tot het gebruik van zowel reported als estimated data, zeker omdat de beschrijving vermeldt dat “feasibility testing of state transitions benefits from using both types of data” (paragraaf [0070]). Dat geldt temeer in het onderhavige geval, waar het kenmerk “wherein the plurality of sub-rules and the overall rule are based on reported and estimated data from the collected operational data” tijdens de verleningsprocedure is toegevoegd. Het komt in strijd met de rechtszekerheid om dat conclusie element vervolgens volledig weg te interpreteren. Dat de latere toevoeging heeft plaatsgevonden in reactie op een clarity-bezwaar leidt niet niet tot een ander oordeel zoals door ASSIA betoogd, maar bevestigt die lezing juist.

4.72 De conclusie op grond van het voorgaande is dat met de DLM-module van Nokia c.s. ook geen inbreuk wordt gemaakt op conclusies 1 en 13 van EP 790 omdat daarin geen gebruik wordt gemaakt van estimated data zoals voorgeschreven door deelkenmerk 1(k) van conclusie 1, dat ook deel uitmaakt van conclusie 13. Hetzelfde geldt met betrekking tot de overige conclusies van EP 790, die van de conclusies 1 en 13 afhankelijk zijn.