IEF 19287

Geen mogelijkheid tot Skype-apparatuur geen reden voor aanhouden mondelinge behandeling

Vzr. Rechtbank Gelderland 3 juni 2020, IEF 19287; ECLI:NL:RBGEL:2020:1991 (Afwijzing aanhoudingsverzoek) Kort geding. Auteursrecht. Eiser stelt dat gedaagde auteursrechtelijk beschermde werken van eiser heeft overgenomen en/of bewerkt en openbaar heeft gemaakt en vordert staking van deze inbreuken. Gedaagde verzoekt een dag voor de geplande mondelinge behandeling de kort-geding-administratie een nieuwe datum te bepalen, omdat hij zelf niet beschikt over Skype-apparatuur, het niet mogelijk is om de computer van het bedrijf daarvoor te gebruiken en omdat hij koorts heeft. De voorzieningenrechter oordeelt dat de behandeling van het kort geding toch op de geplande datum zal plaatsvinden. Drie minuten voor aanvang van de mondelinge behandeling, verzoekt de advocaat van gedaagde per mail om een verzoek tot aanhouding. Dit verzoek om aanhouding wordt afgewezen, omdat gedaagde meer dan genoeg tijd heeft gehad om maatregelen te treffen om bij de mondelinge behandeling aanwezig te kunnen zijn en zich tot een advocaat te wenden. Bovendien brengt het spoedeisend belang bij de vorderingen mee dat geen uitstel kan worden verleend. De vorderingen komen de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor en worden derhalve bij verstek toegewezen.

2.3. Op grond van de tijdens de mondelinge behandeling verkregen informatie acht de voorzieningenrechter het niet aannemelijk dat All-in Hotels en [gedaagde] niet in staat waren deel te nemen aan de mondelinge behandeling via Skype. Bovendien hebben zij meer dan voldoende tijd gehad – het oproepingsexploot is op 7 mei 2020 in persoon aan [gedaagde] uitgereikt – om maatregelen te treffen om bij de mondelinge behandeling aanwezig te kunnen zijn en om zich tot een advocaat te wenden. Dit hebben zij echter niet gedaan.

2.4. Daarbij komt dat [eiser] tijdens de mondelinge behandeling duidelijk heeft gemaakt dat veel hotels in Duitsland hun deuren onlangs weer hebben geopend en hotels in Nederland binnenkort hun deuren weer mogen openen, zodat juist in deze periode de klanten moeten worden aangetrokken door middel van verschillende marketinguitingen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is hierin het spoedeisend belang bij de vorderingen gelegen.

2.5. Alles overziend is de voorzieningenrechter dan ook van oordeel dat er geen uitstel voor een nadere mondelinge behandeling op tegenspraak moet worden verleend. Het aanhoudingsverzoek zal dus worden afgewezen.

2.8. De in de dagvaarding onder I gevorderde staking van inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van Enjoy Hotels en de onder III sub a gevorderde vernietiging van de bij All-in Hotels en [gedaagde] in het bezit zijnde exemplaren van de inbreukmakende advertentie, brochure en website komt de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor en zal daarom worden toegewezen zoals hierna is weergegeven.