Gepubliceerd op vrijdag 4 juni 2021
IEF 19994
Hof Den Haag ||
2 jun 2021
Hof Den Haag 2 jun 2021, IEF 19994; ECLI:NL:GHDHA:2021:1553 (ECG tegen Maytronics), https://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-merkinbreuk-door-verkoop-van-zwembadrobots

Uitspraak ingezonden door Evert van Gelderen en Elise Menkhorst, Clairfort Advocaten.

Geen merkinbreuk door verkoop van zwembadrobots

Hof Den Haag 1 juni 2021, IEF 19994; ECLI:NL:GHDHA:2021:1553 (ECG tegen Maytronics) Kort geding. Maytronics is actief op het gebied van automatische zwembadreiniging. Zij produceert zwembadrobots en verhandelt deze onder het merk DOLPHIN. ECG exploiteert diverse websites waarop zij robotproducten met verschillende toepassingen aanbiedt, waaronder een breed scala aan DOLPHIN-producten. Het vonnis in eerste aanleg wordt vernietigd [IEF 19279].  ECG koopt de door haar verhandelde DOLPHIN-producten in bij erkende distributeurs, en beroept zich terecht op uitputting van de merkrechten van Maytronics. Er is dus geen sprake van merkinbreuk door ECG. De vorderingen van Maytronics worden afgewezen.

5.10. Partijen verschillen allereerst van mening over de vraag of het in jurisprudentie van het HvJ EU vervatte uitgangspunt dat een merkhouder zich kan verzetten tegen (reclame voor) verdere verhandeling van zijn waren indien de reputatie van het merk ernstig wordt geschaad, ook geldt voor technisch hoogwaardige producten zonder specifiek prestigieus imago (zoals Maytronics bepleit), of alleen geldt voor luxueuze en prestigieuze producten (zoals ECG bepleit). Daarnaast verschillen  zij van mening over de vraag of de slechte reputatie van een wederverkoper zoals Maytronics stelt, eeen omstandigheid kan zijn die de reputatie van een merk ernstig kan schaden. Naar het oordeel van het hof kan het antwoord op de beide vragen in het midden blijven. Zelfs indien het hof er veronderstellenderwijs vanuit gaat dat het standpunt van Maytronics ten aanzien van deze vragen juist is, geldt immers dat Maytronics aannemelijk moet maken dat de handelswijze van ECG daadwerkelijk ernstige schade toebrengt aan de reputatie van de Merken. naar het oordeel van het hof is Maytronics daarin niet geslaagd. Daartoe is het volgend redengevend.

5.25. Maytronics erkent dat ECG de door haar verhandelde DOLPHIN-producten inkoopt bij erkende distributeurs in de EER. Gelet op het voorgaande moet er daarom in dit kort geding van uit worden gegaan dat de door ECG aangeboden en verkochte DOLPHIN-producten met toestemming van Maytronics in de EER in de handel zijn gebracht en dat ECG zich terecht beroept op uitputting van de merkrechten van Maytronics. Er is dus geen sprake van merkinbreuk door ECG. De vordering tot het opleggen van een bevel om merkinbreuk te staken en de bijbehorende nevenvorderingen dienen dan ook te worden afgewezen.