IEF 19917

Geen merk- en handelsnaaminbreuk wegens toestemming

Rechtbank Den Haag 3 maart 2021, IEF 19917, IT 3494, ECLI:NL:RBDHA:2021:3745 (Busch-Jaeger tegen Klusspullen) Busch-Jaeger is wereldwijd marktleider op het gebied van elektrotechnisch installatiemateriaal. Klusspullen exploiteert onder de naam BuschJaeger.schakelmateriaal.nl een website, die volledig gewijd is aan de producten van Busch-Jaeger. Partijen hebben contact gehad en plannen gemaakt over deze webwinkel. Busch-Jaeger was het alleen niet eens met de keuze van Klusspullen voor de domeinnaam en het gebruik van de naam van Busch-Jaeger op de website. Deze heeft vriendelijk aan Klusspullen verzocht deze te wijzigen, maar dit deed Klusspullen vervolgens niet. Busch-Jaeger spreekt van een inbreuk op zijn Uniemerken en handelsnaam. De rechtbank gaat hier niet in mee en oordeelt dat Busch-Jaeger toestemming heeft gegeven aan Klusspullen voor het gebruik van haar woordmerk en handelsnaam. Daarbij geeft zij ook aan dat de voorgestelde wijzigingen van Busch-Jaeger op geen manier betrekking hebben op haar handels- en domeinnaam.

4.9. Dat ligt anders voor de onder 2.4.1 en 2.4.2 bedoelde berichten, waaruit volgt dat Klusspullen met [medewerker 1] en [medewerker 2] contact had over de toelaatbaarheid van de naam van de webwinkel en de (sub)domeinnaam. In de onder 2.4.1 bedoelde mail spreekt [medewerker 1] over contact dat hij en [medewerker 2] hadden met degenen die verantwoordelijk waren en ‘iets in de melk te brokkelen’ hadden. Daarbij worden de kritische kanttekeningen doorgegeven van deze personen over de website en de toen voorgestelde handelsnaam van de webwinkel en de domeinnaam. Nadat Klusspullen de handels- en domeinnaam had aangepast, heeft zij opnieuw contact gehad met ABB over het gebruik van de Busch-Jaeger merken op haar website, deze keer in de persoon van [medewerker 4]. Gezien het onderwerp van gesprek, dat specifiek de toelaatbaarheid van het gebruik van de Busch-Jaeger merken op de website (in de webwinkel) betrof, kon en mocht Klusspullen ervan uitgaan dat [medewerker 4] sprak namens de merkhouder, Busch-Jaeger. Busch-Jaeger heeft dit ook niet weersproken.

4.10. Partijen verschillen van mening over de vraag of [medewerker 4] in juli 2018 al dan niet mondeling expliciet toestemming aan Klusspullen heeft gegeven voor gebruik van het woordmerk als element van de tekens; Klusspullen stelt van wel en Busch-Jaeger ontkent dit. Het tijdens de zitting ingenomen standpunt van Busch-Jaeger dat duidelijk was dat partijen op dit punt van mening verschilden en dat ze daar nog uit moesten komen, is niet te rijmen met de inhoud van de onder 2.4.8 en 2.4.9 bedoelde berichten, die de in juli 2018 mondeling gemaakte afspraken weergeven. Daaruit volgt dat geen afspraak is gemaakt over (wijziging van) de handels- en domeinnaam. De handels- en domeinnaam wordt herhaald – en als een gegeven – genoemd in relatie tot andere aan te brengen wijzigingen, waaronder het gebruik van het bedoelde samengestelde logo (Busch-Jaeger en schakelmateriaal.nl) op de site. Gesteld noch gebleken is dat deze afspraak ook betrekking heeft op de handels- en domeinnaam. De drie varianten die Klusspullen ter uitvoering van deze afspraak aan ABB heeft voorgelegd betreffen gebruik van ‘schakelmateriaal.nl’ en het beeld-/woordmerk op de site, in de gekleurde balk aan de bovenkant van de pagina.