Gepubliceerd op maandag 15 juli 2019
IEF 18590
Rechtbank Amsterdam ||
12 jul 2019
Rechtbank Amsterdam 12 jul 2019, IEF 18590; (Dijkstra tegen Dutch News), https://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-portret-mathijs-bouman

Uitspraak ingezonden door Corstiaan Kan, Bremer & De Zwaan.

Geen inbreuk portret Mathijs Bouman

Ktr. Rechtbank Amsterdam 12 juli 2019, IEF 18590 (Dijkstra tegen Dutch News) Publicatie foto. Inbreuk auteursrecht. Portret. Dijkstra is professioneel fotograaf. Dutch News is een kleinschalig nieuwsplatform. Dijkstra is auteursrechthebbende op de foto ‘Mathijs Bouman’. Dutch News heeft deze foto meerdere malen bij artikelen geplaatst die geschreven zijn door Mathijs Bouman. Dutch News heeft de foto van Mathijs Bouman toegestuurd gekregen. Hij heeft toestemming gegeven om de foto op de website te gebruiken bij de artikelen die door hem geschreven zijn. Dijkstra vordert inbreuk op de auteursrechten. De vordering wordt afgewezen.

6. In opdracht gemaakte fotografische portretten mogen derhalve zonder toestemming van de maker (X) door de geportretteerde (Bouman) aan nieuwsbladen of tijdschriften worden aangeboden en door deze worden verveelvoudigd en openbaar gemaakt, mits daarbij de naam van de maker wordt genoemd, dat laatste alleen voor zover deze op of bij het portret is aangeduid. Naar de strekking van art. 19 Aw kunnen ook tv-nieuwsprogramma’s en internetwebsites van deze faciliteit gebruik maken. Vaststaat dat Mathijs Bouman Dutch News toestemming heeft gegeven de foto te gebruiken.

8. […] De geportretteerde heeft , blijkens zijn verklaring van 23 juli 2018, te kennen gegeven belang te hebben gehad bij de totstandkoming van de foto, vanwege het promotionele karakter van publicatie daarvan. Gelet hierop wordt geoordeeld dat de foto (mede) ten behoeve van de geportretteerde is gemaakt. Daarmee is voldaan aan het bepaalde in artikel 19 lid 4 Aw. Hetgeen X hierover verder heeft gesteld leidt niet tot een andere conclusie.

9. Gelet op het voorgaande slaagt het primaire verweer van Dutch News. Sprake is van de in artikel 19 lid 3 Aw genoemde uitzonderingssituatie. Dat betekent dat Dutch News geen inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van X.