Gepubliceerd op maandag 1 augustus 2022
IEF 20866
Rechtbank Den Haag ||
6 jul 2022
Rechtbank Den Haag 6 jul 2022, IEF 20866; ECLI:NLRBDHA:2022:6493 (Eiser tegen DGM Outlet), https://www.ie-forum.nl/artikelen/geen-inbreuk-op-merken-dan-wel-auteursrechten

Geen inbreuk op merken dan wel auteursrechten

Rb. Den Haag 6 juli 2022, IEF 20866; ECLI:NL:RBDHA:2022:6493 (eiser tegen DGM Outlet) Eiser is eigenaar van de eenmanszaak Linden Sales, die zich bezighoudt met de verkoop van diverse artikelen via Bol.com. DGM Outlet (hierna: DGM) is een groothandel die zich bezighoudt met de verkoop van diverse artikelen via onder meer Bol.com. Eiser heeft op 25 mei 2019 een EAN-code geregistreerd op naam van Linden Sales. Eiser stelde op 17 november 2020 vast dat DGM een eenhoornknuffel had aangeboden onder gebruikmaking van zijn EAN-code. Die eenhoornknuffel was soortgelijk aan de eenhoornknuffel die eiser eerder op Bol.com had aangeboden. DGM maakte in haar advertentie gebruik van tekens die gelijk zijn aan het merk van eiser. Eiser vordert dat het DGM wordt verboden inbreuk te maken op zijn merken en op zijn auteursrechten. Ook vordert hij een verbod op het onrechtmatig gebruikmaken van zijn EAN-codes.

De rechtbank stelt vast dat het merkenrecht was uitgeput en dat eiser zich dus op basis van het merkenrecht niet kan verzetten tegen gebruik van tekens door DGM die gelijk zijn aan het merk. Daarnaast oordeelt de rechtbank dat DGM met het plaatsen van de advertentie op Bol.com geen inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van eiser op het logo. Eiser had namelijk impliciet toestemming gegeven voor plaatsing van de door hem ingevoerde productinformatie (en dus ook het logo) bij de advertentie. Ook was het gebruik van de EAN-code van eiser volgens de rechtbank rechtmatig. Er was dus geen sprake van onrechtmatig handelen. De rechtbank wijst de vorderingen van eiser af.

4.7. Gelet op het hiervoor overwogene dient het uitgangspunt in rechte te zijn dat de door DGM Outlet aangeboden eenhoornknuffel inderdaad in eerste instantie door [eiser] te koop is aangeboden en verkocht, zodat het merkenrecht ter zake was uitgeput en [eiser] zich op basis van het merkenrecht niet kan verzetten tegen gebruik van tekens die gelijk zijn aan het merk door DGM Outlet.

4.10. Hetgeen hiervoor ten aanzien van het merkenrecht is overwogen brengt met zich dat het DGM Outlet was toegestaan om de eenhoornknuffel (opnieuw) aan te bieden via Bol.com met gebruikmaking van het merk. DGM Outlet heeft het “identieke product” in lijn met de regels van Bol.com aangeboden onder dezelfde EAN-code. Zoals DGM Outlet heeft aangevoerd, en niet is weersproken door [eiser], heeft het systeem van Bol.com vervolgens de koppeling gemaakt met de opmaak van de advertentie zoals die op dat moment in het systeem was ingevoerd door [eiser], waardoor in de advertentie (onder meer) het logo werd weergegeven. Wat er zij van de discussie tussen partijen over het exacte moment waarop dat logo voor het eerst bij de advertentie is geplaatst, kan [eiser] zich daartegen niet verzetten. [eiser] is immers akkoord gegaan met de werkwijze van Bol.com waarbij de aanbieder van een “identiek product” dezelfde EAN-code en daarmee dezelfde productinformatie moet gebruiken. Daarmee heeft [eiser] impliciet toestemming gegeven voor plaatsing van de door hem ingevoerde productinformatie (en dus het logo) bij de advertentie van een andere (weder)verkoper zoals DGM Outlet. Dit maakt dat [eiser] zich jegens DGM Outlet ter zake van het gebruik van het logo in deze advertentie niet op zijn vermeende auteursrecht kan beroepen. Reeds hierop strandt de vordering voor zover gegrond op het auteursrecht. De vraag of sprake is geweest van een rechtsgeldige overdracht van de auteursrechten door Fiverr.com aan [eiser], waarover partijen van mening verschillen, kan daarom buiten bespreking blijven.