IEF 18171
  • Rechtbanken
    12 sep 2018
  • Bakkerij Marakesh tegen La Boulangerie Traditionelle Marrakech

Geen handelsnaaminbreuk op Bakkerij Marakesh: hoge mate beschrijvend van aard

Rechtbank Amsterdam 12 september 2019, IEF 18171 (Bakkerij Marakesh tegen La Boulangerie Traditionelle Marrakech) Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Partijen drijven beide een banketbakkerij/boulangerie. De v.o.f. Marakesh handelt bij de uitoefening van haar onderneming onder de naam "Bakkerij Marakesh", gedaagde drijft een eenmanszaak onder de naam "La Boulangerie Traditionelle Marrakech". De v.o.f. stelt dat de door gedaagde gebruikte handelsnaam in geringe mate afwijkt van het meest kenmerkende deel door de v.o.f. gevoerde handelsnaam. Van belang is dat de handelsnaam van de v.o.f. in hoge mate beschrijvend van aard is. Hierdoor geniet de door de v.o.f. gevoerde handelsnaam een zeer geringe mate van bescherming: beschrijvende woorden kunnen niet worden gemonopoliseerd. Er bestaat voldoende verschil tussen beide handelsnamen, door het anders schrijven van Marrakech en de toevoeging van "la boulangerie" en "traditionelle". Vorderingen afgewezen.

4.4. Bij de beoordeling acht de rechtbank van belang dat de handelsnaam van de v.o.f. in hoge mate beschrijvend van aard. Met het bestanddeel "Bakkerij" wordt de aard van de door de v.o.f. gedreven onderneming beschreven, terwijl het met bestanddeel "Marakesh" (naar gedaagde onbetwist heeft aangevoerd) wordt verwezen naar een bekende stad in Marokko. Gevolg van het beschrijvende karakter van de door de v.o.f. gevoerde handelsnaam is dat die handelsnaam slechts een zeer geringe mate van bescherming geniet. Het is in algemeen belang adt beschrijvende woorden, zoals met betrekking tot de aard van de desbetreffende onderneming (een bakkerij) of een geografische aanduiding (Marakesh) niet (kunnen) worden gemonopoliseerd; in beginsel staat het eenieder vrij woorden die beschrijvend zijn voor zijn of haar diensten of producten, in het maatschappelijk verkeer als zodanig te gebruiken.

4.5. In hun geheel bezien en mede gelet op de kenmerkende bestanddelen daarvan bestaat voldoende verschil tussen de beide handelsnamen, om het gebruik van de handelsnaam door gedaagde in het maatschappelijk verkeer te kunnen rechtvaardigen. In dit verband wordt van belang geacht dat de in de handelsnaam van de v.o.f. het woord Marakesh wordt geschreven met een enkele "r" en eindigt op "sh" terwijl het in de handelsnaam van gedaagde wordt geschreven met een dubbele "r" en eindigt op "ch". Daarbij komt dat met de toevoeging van het woord "la boulangerie" (hoewel het de Franse vertaling is voor bakkerij), tezamen met de toevoeging "traditionelle" (dat in de handelsnaam van de v.o.f. in het geheel niet voorkomt) voldoende afstand van de handelsnaam van de v.o.f. wordt genomen. Dat is ook het geval als ervan wordt uitgegeaan dat de v.o.f. haar diensten landelijk aanbiedt en de soortgelijkheid van de door hen aan het publiek aangeboden diensten in de beoordeling wordt betrokken.