IEF 17383

Geen geldige redenen voor niet-gebruik merk NEW YORK FAIR & LOVELY

Hof Den Haag 19 december 2017, IEF 17383 (Unilever tegen Technopharma). Merkenrecht. Unilever is houdster van vele woord- en beeldmerken FAIR & LOVELY. Technopharma heeft in 2011 een Benelux-merk NEW YORK FAIR & LOVELY ingeschreven. In eerste aanleg [IEF 16107] is de gevorderde nietigverklaring afgewezen. Unilever PLC heeft, naast Unilever N.V., ook belang bij de vervallenverklaring van het Benelux-merk. Zij is meerderheidsaandeelhoudster van HUL (brengt een crème onder FAIR & LOVELY op de markt) en is in tal van jurisdicties houdster van het merk. Technopharma stelt dat zij geldige redenen heeft voor niet-gebruik van het Benelux-merk: 1. wettelijke belemmering omdat haar producten verboden bestanddelen bevatten, 2. grote hoeveelheid procedures gestart door Unilever tegen het merk, wat een belemmering vormt om in het merk te investeren. Deze redenen vormen geen geldige reden op voor het niet-gebruik van het Benelux-merk. Het merk is inmiddels meer dan vijf jaar ononderbroken niet gebruikt en wordt dus vervallen verklaard. Technopharma heeft het merk nimmer gebruikt, dus niet aannemelijk dat Unilever nadeel heeft ondervonden van de inschrijving, te minder nog nu ook Unilever haar merk ook maar in zeer beperkte mate heeft gebruikt, nietigverklaring wordt afgewezen.

Leestip:

r.o. 6

r.o. 7

r.o. 12

r.o. 13