IEF 16107

FAIR & LOVELY bewijst niet algemeen bekend merk te zijn

Rechtbank Den Haag 13 juli 2016, IEF 16107; ECLI:NL:RBDHA:2016:8130 (Unilever tegen Technopharma)
Merkenrecht. Unilever is houdster van diverse woord-beeldmerken FAIR & LOVELY. Een Beneluxmerk NEW YORK FAIR & LOVELY is door Technopharma als merk ingeschreven, daarvan vordert Unilever de nietigverklaring, omdat haar merk op grond van 6bis UvP, 2.4 sub e BVIE en 16 lid 2 TRIPS een algemeen bekend merk is op het moment van depot in 2002. Een algemeen bekend merk is een species van een bekend merk, waarvoor een grotere bekendheid is vereist. Dat Unilever al meer dan 25 jaar marktleider is van fast moving consumer goods, zegt niets over de bekendheid van het merk bij de relevante doelgroep; de gestelde algemene bekendheid en kwader trouw is onvoldoende onderbouwd. De vordering wordt afgewezen.

(...) Dat duidt er op dat een algemeen bekend merk een species is van een bekend merk, waarvoor een grotere bekendheid vereist is.

4.8. Dit leidt er toe dat het aan Unilever is om voldoende te onderbouwen dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek in Nederland, België en/of Luxemburg op 28 november 2002 haar merk FAIR & LOVELY kende. Gelet op die ten opzichte van een bekend merk hoge maatstaf, mag van Unilever een uitgebreide motivering en onderbouwing van de door haar gestelde algemene bekendheid van het merk FAIR & LOVELY worden gevergd. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Unilever daaraan echter niet voldaan en wel om de volgende redenen.

4.10. Niettemin bestaat en bestond er volgens Unilever in de Benelux een markt voor deze prodticten, nu ook in de Benelux vrouwen wonen met een getinte huidskleur die vanuit hun culturele en sociale achtergrond de wens koesteren om hun huid lichter te maken. Aangezien deze categorie prodttcten niet in de reguliere drogisterjketens verkrijgbaar is, kopen deze vrouwen deze producten online of bij gespecialiseerde en op deze doelgroep gerichte winkels die deze producten legaal dan wel illegaal importeren, aldus Unilever. Welke vrouwen met een getinte huidskleur voornoemde wens koesteren is — zo heeft Unilever bij gelegenheid van de comparitie van partijen verklaard — niet duidelijk omdat het een onderwerp is dat in de taboesfeer valt. Zodoende is het naar zeggen van Unilever vrijwel onmogelijk om betrouwbare cijfers te verkrijgen over het percentage van de relevante doelgroep dat het merk FAIR & LOVELY kende. Dat een aanzienlijk deel van deze vrotiwen op 2$ november 2002 het merk FAIR & LOVELY kende, moet in de ogen van Unilever dan ook veeleer blijken uit de dutir, omvang en geografische reikwijdte van het merkgebruik, de investeringen van Unilever in de marketing, de geografische reikwijdte van de merkregistraties en de wijze waarop Unilever die rechten handhaaft, alsook de waarde van het merk. In dat kader acht Unilever tal van omstandigheden van belang, die wat haar betreft de conclusie rechtvaardigen dat FAIR & LOVELY onder de relevante doelgroep (ook) in de Benelux aanzienlijke bekendheid geniet.

4.12. Al deze omstandigheden hebben echter gemeen dat die in zichzelf niets zeggen over de bekendheid van de relevante doelgroep in de Benelux met het merk. Nu van de gestelde export naar Engeland in 2002 niet is gebleken en is gesteld noch gebleken dat export naar of verkoop door Unilever in andere Europese landen heeft plaatsgevonden, resteren geografisch ver van de Benelux verwijderde landen in Azië, Afrika en het Midden- Oosten waar de crème door Unilever in 2002 volgens haar eigen overzicht (productie 9 van de zijde van Unilever) werd verkocht. Uit de door Unilever overgelegde producties blijkt ook niet van marketing van het merk in de Benelux.