Gepubliceerd op vrijdag 5 augustus 2022
IEF 20871
Rechtbank Den Haag ||
14 jul 2022
Rechtbank Den Haag 14 jul 2022, IEF 20871; ECLI:NL:RBDHA:2022:7828 (OFM tegen Bestseller ), https://www.ie-forum.nl/artikelen/gebruik-tekens-op-deze-wijze-is-niet-toegestaan

Gebruik tekens op deze wijze is niet toegestaan

Vzr. Rb. Den Haag 14 juli 2022, IEF 20871; ECLI:NL:RBDHA:2022:7828 (OFM tegen Bestseller) OFM is een modebedrijf dat gericht is op mannen. Bestseller is een internationaal modebedrijf en is licentienemer van de merken van Aktieselskabet. Bij vonnis van 22 december 2021 [IEF 20522] oordeelde de rechtbank dat OFM inbreuk maakte op het merk van Bestseller door gebruik te maken van tekens die overeenstemmen met het Brands-merk en het grote M-merk. In het vonnis van 22 december 2021 werd OFM elk gebruik van het Brands-teken en het grote M-teken voor kleding en schoeisel expliciet verboden, tenzij het zou gaan om gebruik als handelsnaam of domeinnaam. OFM blijft na het verbod gebruik maken van het teken ‘only for men’, het Brands-teken en het grote M-teken. OFM vordert in deze zaak onder meer dat de voorzieningenrechter Bestseller verbiedt zich te verzetten tegen ieder gebruik van het teken ONLY FOR MEN al dan niet in combinatie met een figuratief element. De voorzieningenrechter geeft aan dat niet ter discussie staat dat OFM het Brands-merk en het grote M-merk is blijven gebruiken. De voorzieningenrechter oordeelt dat het blijven gebruiken van het Brands-teken en het grote M-teken zoals OFM dit doet, niet toegestaan is. De verbodsvordering van OFM wordt dan ook afgewezen. Ook de vordering van OFM tot schorsing van de executie van het vonnis wordt door de voorzieningenrechter afgewezen.

4.7. Tussen partijen staat niet ter discussie dat OFM c.s. (in ieder geval) het Brands-merk en het grote M-merk is blijven gebruiken in een groot aantal verschillende verschijningsvormen zoals weergegeven in 2.12. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter valt dit gebruik voorshands aan te merken als een handeling die in strijd is met het doel en de strekking van de veroordeling. In 5.2 van het Vonnis wordt elk gebruik van het Brands-teken en het grote M-teken voor kleding en schoeisel expliciet verboden, tenzij dit wordt gebruikt als handelsnaam (en domeinnaam). Het gebruik van de tekens door OFM c.s. strekt echter verder dan het enkele aanduiden/onderscheiden van haar onderneming. Gelet op het doel en de strekking van het Vonnis kan het verbod onder 5.2 niet zodanig eng worden uitgelegd dat hieronder alleen het aanbrengen van het verboden teken op kleding en schoeisel valt. Ook het gebruik van het (aan de handelsnaam gelijke) teken voor de verhandeling van kleding en schoeisel is immers aan te merken als (merk)gebruik ‘voor waren’ indien dit op zodanige wijze gebeurt dat dit afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. Een en ander leidt tot het oordeel dat een redelijke uitleg van het opgelegde inbreukverbod meebrengt dat het (blijven) gebruiken van het Brands-teken en het grote M-teken zoals OFM c.s. thans doet niet is toegestaan.