Gepubliceerd op woensdag 9 februari 2022
IEF 20522
Rechtbank Den Haag ||
22 dec 2021
Rechtbank Den Haag 22 dec 2021, IEF 20522; ECLI:NL:RBDHA:2021:15571 (Bestseller tegen OFM), https://www.ie-forum.nl/artikelen/verwarringsgevaar-tussen-merken-only-for-men-en-only

Verwarringsgevaar tussen merken Only for Men en ONLY

Rb Den Haag 22 december 2021, IEF 20522; ECLI:NL:RBDHA:2021:15571 (Bestseller tegen OFM) Bestseller is een groot internationaal modebedrijf en licentieneemster van het ONLY-merk, Aktieselskabet is houdster van dit merk. OFM (Only for Men) is een modebedrijf gericht op mannen. Partijen hebben een overeenkomst gesloten waarin OFM de verplichting aangaat om de letter O in haar merkteken te wijzigen, zodat haar beeldmerk minder gelijkenis vertoont met het ONLY-merk. Na verandering van de letter O gaat Bestseller op haar beurt de verplichting aan om geen actie te ondernemen tegen het beeldmerk van OFM. Vervolgens deponeert OFM drie nieuwe woord-/beeldmerken. In reactie hierop sommeert Aktieselskabet OFM de afspraken uit de overeenkomst na te komen en een onthoudingsverklaring te ondertekenen.

Volgens Bestseller is OFM met het depot van de nieuwe woord-/beeldmerken toerekenbaar tekort gekomen in de nakoming van de overeenkomst. Daarnaast zou OFM inbreuk maken op het ONLY-merk. De rechtbank oordeelt dat Bestseller in de overeenkomst toestemming gaf aan OFM om het gewijzigde logo te gebruiken en dat die toestemming daar ook toe beperkt is gebleven. De vorderingen tot nakoming van de overeenkomst kunnen dan ook niet worden toegewezen. De rechtbank oordeelt wel dat er sprake is van merkinbreuk. De overeenstemming tussen de merken van OFM en het ONLY-merk is zodanig dat sprake is van gevaar voor verwarring bij het relevante publiek. Deze woord-/beeldmerken mogen dus niet meer worden gebruikt door OFM.

4.28. De overeenstemming tussen het ONLY-merk enerzijds en het grote M-teken en het Brands-teken anderzijds is daarmee naar het oordeel van de rechtbank zodanig dat sprake is van gevaar voor verwarring bij het relevante publiek. Dat betekent dat OFM c.s. met de tekens inbreuk maakt op het ONLY-merk.