IEF 18647

Foshan moet zekerheid bieden voor eventuele proceskosten nu zij geen vaste verblijfplaats in Nederland heeft.

Rechtbank Den Haag 14 augustus 2019, IEF 18647; ECLI:NL:RBDHA:2019:8378 (Foshan tegen Nomenta) Auteursrecht. Niet ingeschreven gemeenschapsmodel. Incident zekerheidstelling. Foshan is van mening dat Nomenta inbreuk maakt op haar niet ingeschreven modelrecht en haar auteursrecht. Nomenta vordert een zekerheidstelling voor een eventuele proceskostenvergoeding, nu Foshan een partij is zonder woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland. Foshan schuift mede-eiser Nikki.Amsterdam naar voren om zekerheid te verschaffen, maar heeft onvoldoende specifiek aangetoond dat zij ook daadwerkelijk verhaal kan en zal bieden. Derhalve moet Foshan zelf zekerheid bieden.

4.1. Krachtens het bepaalde in artikel 224 lid 1 Rv is een partij zonder woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland die bij een Nederlandse rechter een vordering instelt, op vordering van de wederpartij verplicht zekerheid te stellen voor de proceskosten en de schadevergoeding tot betaling waarvan hij zou kunnen worden veroordeeld, tenzij er sprake is van één van de uitzonderingen zoals vermeld in artikel 224 lid 2 aanhef en onder a tot en met d Rv.

4.3. Foshan en KIWA hebben nagelaten specifieke informatie te verschaffen waaruit kan worden afgeleid dat Nikki.Amsterdam ook daadwerkelijk verhaal kan en zal bieden. Ook uit de in de dagvaarding gestelde feiten en omstandigheden kan de rechtbank niet zonder meer afleiden dat Nikki.Amsterdam verhaal kan bieden bij een hoofdelijke proceskostenveroordeling ten laste van Foshan c.s.. Het beroep van Foshan en KIWA op de uitzondering van artikel 224 lid 2 sub c Rv slaagt dan ook niet. Dit brengt mee dat de rechtbank Foshan en KIWA zal bevelen zekerheid te stellen.