Gepubliceerd op donderdag 13 oktober 2022
IEF 21018
Hof Amsterdam ||
11 okt 2022
Hof Amsterdam 11 okt 2022, IEF 21018; (X tegen DutchNews), https://www.ie-forum.nl/artikelen/dutchnews-maakt-geen-inbreuk-op-auteursrechten-fotograaf

Uitspraak ingezonden door Corstiaan Kan, Bremer & De Zwaan.

DutchNews maakt geen inbreuk op auteursrechten fotograaf

Hof Amsterdam 11 oktober 2022, IEF 21018; 7339028 CV EXPL 18-25125 (X tegen DutchNews) Vervolg op [IEF 18590]. Uitleg van exotische exceptie van art. 19 lid 3 Auteurswet. Appellant is professioneel fotograaf. Dutch News is een kleinschalig nieuwsplatform. Appellant is auteursrechthebbende op de foto ‘Mathijs Bouman’. Dutch News heeft deze foto meerdere malen bij artikelen geplaatst die geschreven zijn door Mathijs Bouman. Dutch News heeft de foto van Mathijs Bouman toegestuurd gekregen. Bouman heeft toestemming gegeven om de foto op de website te gebruiken bij de artikelen die door hem geschreven zijn. Appellant stelt dat DutchNews door (herhaaldelijk) publicatie van de foto op haar website inbreuk maakt op zijn auteursrecht op de foto. Het hof komt met de kantonrechter tot de conclusie dat van inbreuk op de auteursrechten van de fotograaf door DutchNews geen sprake is.

3.3
(...)
Het staat ook vast dat Bouman  X voor het maken van portretfoto's heeft toegelaten tot zijn woonomgeving en de locatie van de te nemen foto's heeft voorgesteld. In het licht hiervan stelt DutchNews zich terecht op het standpunt dat de opdracht tot het desbetreffende portret (in ieder geval mede) ten behoeve van Bouman is gegeven. Anders dan X verdedigt is daarvoor geen voorwaarde dat door de maker aan de geportretteerde een fysiek exemplaar van het portret wordt verstrekt; het vereiste belang van een geportretteerde als Bouman kan immers ook gelegen zijn in een openbaarmaking van zijn portret elders. (...)

3.4 Niet in geschil is dat Bouman de portretfoto aan DutchNews heeft toegestuurd en DutchNews toestemming heeft verleend om deze op haar nieuwssite openbaar te maken.
X heeft er op gewezen dat voor een geslaagd beroep op artikel 19 lid 3 Auteurswet tevens is vereist dat daarbij de naam van de maker vermeld wordt. Ingevolge deze bepaling geldt deze verplichting echter alleen als deze naam op of bij het portret is aangeduid.
De onderhavige foto was niet voorzien van een naam en is, zoals gezegd, door Bouman aan DutchNews met het oog op publicatie van zijn columns verstrekt zonder dat hij  - hoewel dat in de gegeven omstandigheden mogelijk wel op zijn weg had gelegen - aan Dutchnews iets omtrent de maker daarvan heeft medegedeeld. Het feit dat, zoals X aanvoert, in de aflevering van AssurantieMagazine waarin de foto oorspronkelijk is gepubliceerd (waaraan, naar tussen partijen vaststaat, DutchNews de foto niet heeft ontleend) in de colofon onder fotografie twee fotografen zijn vermeld, onder wie X valt niet aan te merken als aanduiding 'bij het portret' althans niet als een zodanig duidelijke en voor DutchNews kenbare aanduiding dat dit in de gegeven omstandigheden aan een geslaagd beroep op artikel 19 lid 3 Auteursrecht wegens het ontbreken van naamsvermelding in de weg staat,