IEF 18178

Casa maakt alsnog modelrechtinbreuk kerstboomverlichting Edelman: afwijkende totaalindrukken

Vzr. Rechtbank Den Haag 3 januari 2019, IEF 18178; ECLI:NL:RBDHA:2019:23 (Edelman tegen Casa) Modelrecht. Zie eerder [IEF 18156]. Ster-model Edelman zal nietig worden bevonden vanwege gebrek aan eigen karakter en nieuwheid. Totaalindruk wijkt voor geïnformeerde gebruiker onvoldoende af. Kerstboom-model Edelman is daarentegen wel nieuw en heeft een eigen karakter ten opzichte van het vormgevingserfgoed. Totaalindruk voor geïnformeerde gebruiker wijkt voldoende af doordat de verlichting in de in 2.9.1. weergegeven kerstboom alleen aan de binnenkant van het frame op regelmatige afstand is geplaatst en bij het Edelman kerstboom-model enigzins onordelijk aan alle kanten van het frame zit en daardoor geen strakke lijn van lichtpunten vormt. Ook wijkt de totaalindruk van het model zoals weergegeven in 2.9.2 voldoende af omdat de vorm van het frame beduidend steviger/dikker oogt en de lampjes verder afstaan van het frame. Vorderingen gedeeltelijk toegewezen.

4.7. Ten aanzien van het Edelman kerstboom-model overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Voorshands oordelend is dat model nieuw en heeft het een eigen karakter ten opzichte van het vormgevingserfgoed. Ten opzichte van de in 2.9.1. weergegeven kerstboom wijkt de totaalindruk van het Edelman kerstboom-model voor de geïnformeerde gebruiker voldoende af, doordat de verlichting in eerstgenoemde boom alleen aan de binnenkant van het frame op regelmatige afstand is geplaatst en bij het Edelman kerstboom-model enigszins onordelijk aan alle kanten van het frame zit en daardoor geen strakke lijn van lichtpunten vormt maar de hiervoor al genoemde "wolk" van lichtpunten. Ten opzichte van een  model zoals weergegeven in 2.9.2. wijkt de totaalindruk voor de geïnformeerde gebruiker voldoende af omdat de vorm van het frame beduidend steviger/dikker oogt en de lampjes verder afstaan van het frame. Het overige vormgevingserfgoed staat net zo ver of verder af van het Edelman kerstboom-model, zodat ook die modellen niet afdoen aan het eigen karakter van het Edelman kerstboom-model.