Gepubliceerd op dinsdag 17 januari 2017
IEF 16522
Kantonrechter ||
13 jan 2017
Kantonrechter 13 jan 2017, IEF 16522; (Dijkstra - Geld spaarpot), https://www.ie-forum.nl/artikelen/bijsnijden-van-een-foto-is-een-verminking-van-het-origineel

Uitspraak ingezonden door Robert Mijnsbergen, Advocatenkantoor Mijnsbergen.

Bijsnijden van een foto is een verminking van het origineel

Ktr. Rechtbank Rotterdam 13 januari 2016, IEF 16522 (Dijkstra - Geld spaarpot) Auteursrecht. Fotografie. Dijkstra is auteursrechthebbende op de foto 'Geld spaarpot' en heeft verwijdering verzocht en hiervan melding te maken zodat de schadevergoeding kan worden vastgesteld. Volgens de algemene voorwaarden van DuPho bedraagt de schade eenmaal de licentievergoeding per jaar, wegens ontbreken toestemming, niet vermelden en verminking wederom een jaar; in totaal €1.080 per foto. Dijkstra vordert met succes €810 euro. Bij fotografie is de plaatsing van het afgebeelde object binnen het kader echter een van de (essentiële) middelen waarmee een fotograaf zijn persoonlijk stempel op de foto kan drukken. Het bijsnijden van een foto levert een 'verminking' van het origineel op.

5.5. X is daarom schadevergoedingsplicht[ig red.]. X heeft niet betwist dat Dijkstra voor het gebruik van zijn foto's als basisprijs een bedrag van €270,00 (exclusief BTW per foto hanteert en dat deze prijs ook staat vermeld op de website van Dijkstra. De algemene voorwaarden van DuPho zijn weliswaar - zoals X terecht stelt - niet van toepassing op de niet-contractuele relatie tussen Dijkstra en X, maar zij vormen wel een rechtens aanvaardbaar uitgangspunt om op die basis de schade van Dijkstra te begroten. Dijkstra is de gebruikelijke licentievergoeding misgelopen die X anders verschuldigd zou zijn geweest. Voorts is sprake van (immateriële) schade vanwege het niet-vragen van toestemming en daarmee het dalen van de exclusiviteitswaarde van de foto en het ontbreken van de mogelijkheid om de licentie aan voorwaarden te verbinden zoals een beperking van de duur van het gebruik van de foto, het niet vermelden van de naam van Dijkstra en verminking van de foto door het bijsnijden daarvan. X heeft gesteld dat het bijsnijden geen verminking heeft opgeleverd. Bij fotografie is de plaatsing van het afgebeelde object binnen het kader echter een van de (essentiële) middelen waarmee een fotograaf zijn persoonlijk stempel op de foto kan drukken. Het bijsnijden van een foto levert daarom naar het oordeel van de kantonrechter een 'verminking' van het origineel op. In het midden kan blijven of deze schade aan de hand van bovengenoemde voorwaarden precies kan worden begroot op 300% van de licentievergoeding. Dijkstra heeft immers zijn vordering tot €810,00 verminderd, welk bedrag de kantonrechter als redelijk voorkomt.