IEF 17149

Bibliotheek van de Gereformeerde gemeente Barneveld is openbaar toegankelijk: geen vrijstelling van leenvergoeding

Rechtbank Den Haag 4 oktober 2017, IEF 17149; ECLI:NL:RBDHA:2017:11363 (Stichting Leenrecht tegen Gereformeerde Gemeente Nederland te Barneveld) De GGNB beheert een bibliotheek. Stichting Leenrecht vordert dat uitleningen door de GGNB kwalificeren als uitlening in de zin van art. 12 Aw. De stichting stelt dat de bibliotheek niet is vrijgesteld van de betaling van leenvergoeding omdat het voor publiek toegankelijk is. GGNB voert aan dat de bibliotheek uitsluitend toegankelijk is voor een groep leden die tot het kerkgenootschap behoort, dus niet openbaar is. Het HvJ heeft bepaald dat onder 'publiek' in de zinsneden 'mededeling aan het publiek' een onbepaald aantal potentiële ontvangers wordt verstaan, waarbij sprake is van 'personen in het algemeen' en dus niet personen die tot een private groep behoren. De rechtbank oordeelt dat het begrip 'publiek' ruim moet worden uitgelegd. De personen die toegang hebben tot de bibliotheek behoren niet tot een private groep, zoals een familie- of nabije kennissenkring, en er is sprake van een vrij groot aantal personen (ruim 3600 leden). Onvoldoende is het standpunt van GGNB dat zij een strikt toelatingsbeleid hanteert en dat haar leden een hechte gemeenschap vormen. De bibliotheek is een voor het publiek toegankelijke instelling. De uitleningen zijn uitleningen in de zin van art. 12 lid 3 Aw. GGNB is leenvergoeding verschuldigd aan Stichting Leenrecht. Het beroep op de vrijstelling voor onderwijsinstellingen slaagt niet. Enkel een instelling waarbij onderwijs de enige activiteit is moet worden aangemerkt als een van vergoeding vrijgestelde instelling. GGNB organiseert catechetisch onderwijs, maar houdt zicht in de eerste plaats bezig met andere kerkelijke activiteiten. 
 

Leestip: 5.2 t/m 5.10.

Foto: CC BY-SA Bartflikweert