Gepubliceerd op dinsdag 15 maart 2022
IEF 20596
Rechtbank Gelderland ||
8 mrt 2022
Rechtbank Gelderland 8 mrt 2022, IEF 20596; ECLI:NL:RBGEL:2022:1209 (Trainingskampen.nl tegen Voetbalreizen.com), https://www.ie-forum.nl/artikelen/beschrijvende-handelsnaam

Beschrijvende handelsnaam

Vzr. Rb Gelderland 8 maart 2022, IEF 20596; ECLI:NL:RBGEL:2022:1209 (Trainingskampen.nl tegen Voetbalreizen.com) Voetbalreizen.com gebruikt de handelsnaam Trainingskamp.com en gebruikt een bijbehorend logo. Trainingskampen.nl beweert dat Voetbalreizen.com hiermee inbreuk maakt op haar (oudere) rechten. In reconventie stelt Voetbalreizen.com dat Trainingskampen.nl zich schuldig heeft gemaakt aan misleidende reclame nu zij de indruk heeft gewekt dat zij trainingskampen kan aanbieden met de zogenaamde ‘SGRZ garantie’, terwijl dit niet zo is.

De voorzieningenrechter oordeelt in conventie dat de handelsnaam 'Trainingskampen.nl' rechtstreeks beschrijvend is en dat deze daardoor een geringe handelsnaamrechtelijke bescherming toekomt. Door Trainingskampen.nl is uitgebreid naar voren gebracht dat deze naam door het intensieve en langdurige gebruik en aanzienlijke investeringen in de naamsbekendheid (een zeker) onderscheidend vermogen heeft vergaard. De voorzieningenrechter is van oordeel dat van 'inburgering' en beschermingswaardige bekendheid onvoldoende is gebleken. De voorzieningenrechter is gezien de overige omstandigheden van oordeel dat er geen verwarringsgevaar te duchten valt en wijst de vorderingen op grond van art. 5 Hnw af. 

Voetbalreizen.com heeft ook niet onrechtmatig gehandeld jegens Trainingskampen.nl en hoeft de domeinnaam Trainingskamp.com niet over te dragen. De eis in reconventie van Voetbalreizen.com wordt afgewezen, omdat Trainingskampen.nl inmiddels is aangesloten bij het SGRZ-garantiefonds en Voetbalreizen.com onvoldoende heeft onderbouwd waarom zij voldoende spoedeisend belang heeft bij deze vorderingen.

4.8. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is de door Trainingskampen.nl b.v. gevoerde handelsnaam ‘Trainingskampen.nl’ rechtstreeks beschrijvend voor de aard van de door haar gevoerde onderneming en de door haar geboden diensten.