IEF 18611

Beperkt onderscheidend vermogen en verwarring ontbreekt WOW

Vzr. Rechtbank Rotterdam 26 juli 2019, IEF 18611, IEFbe 2919; ECLI:NL:RBROT:2019:6271 (Stichting WOW tegen WOW Lijnbaan) Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Stichting WOW is een onderneming en bestaat uit onder andere hostels en studio’s. Ze is houdster van de WOW-merken. WOW Lijnbaan exploiteert fastfood/takeaway eetgelegenheden. Bij de exploitatie en aanbieden van hun waren en diensten gebruiken zij handelsnamen en tekens met het element WOW erin. Stichting WOW vordert iedere inbreuk van WOW Lijnbaan op haar merk- en handelsnaamrechten te staken, uitdrukkelijk die van het aanbieden van waren of diensten met het element “wow”. Het lukt Stichting WOW niet de inbreuken aan te tonen. De rechtbank wijst het gevorderde af.

4.10. In de eerste plaats heeft de door Stichting WOW ingeroepen merken- en met name haar woordmerk - naar voorlopig oordeel van het huis uit een zeer beperkt onderscheidend vermogen. Tussen partijen staat immers niet ter discussie dat de term/uitroep WOW, die tot het algemeen spraakgebruik behoort, veelvuldig gebruikt wordt voor de aanduiding van horecadiensten en ook andere producten en diensten. Dat de WOW-merken door intensief gebruik (meer) onderscheidend vermogen hebben verkregen, is niet aannemelijk geworden. Anders dan Stichting WOW kennelijk meent, kan zij derden (zoals WOW Lijnbaan c.s.) het gebruik van tekens met daarin het bestanddeel WOW dus niet zonder meer verbieden.

4.11. In de tweede plaats wijkt het gebruik door WOW Lijnbaan c.s. van tekens met daarin het bestanddeel WOW in aanzienlijke mate af van de WOW-merken. WOW lijnbaan c.s. gebruikt WOW bijna altijd in combinatie met de aanduiding Burger & Fries en/of Burger. Fries. Chicken (zie 2.5). Voor het aangevallen teken WOW Burger & Fries (in gele letters op een zwarte achtergrond en het Uniemerk (in geel en rood, met een afwijkend lettertype en een in het oog springende krul) geldt dat deze in belangrijke mate afwijken van het zwart-witte meer basale WOW-beeldmerk. Deze verschillen zijn niet dermate onbeduidend dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument plegen te ontsnappen.

4.13. Gelet op het beperkte onderscheidend vermogen van de WOW-merken en het afwijkend gebruik is naar voorlopig oordeel onvoldoende aannemelijk te achten dat het publiek zich kan vergissen in de afkomt van WOW Lijnbaan c.s. betrokken diensten of dat het publiek kan menen dat de betrokken diensten van dezelfde onderneming afkomstig zijn. Desgevraagd heeft Stichting WOW ook geen voorbeelden kunnen geven van bij het publiek opgetreden verwarring en dat terwijl het aangevallen gebruik (in ieder geval dat van WOW Lijnbaan) ruim vier jaar geleden is aangevangen.

4.17. Aangezien in het merkenrechtelijk deel van dit vonnis reeds is overwogen dat er geen sprake is van verwarringgevaar, behoeft de vraag of de handelsnamen van WOW Lijnbaan c.s. met daarin het bestanddeel WOW verwarring wekken met betrekking tot de herkomst van de door haar geleverde diensten geen bespreking meer.