Gepubliceerd op dinsdag 30 november 2021
IEF 20362
Rechtbank Amsterdam ||
2 nov 2021
Rechtbank Amsterdam 2 nov 2021, IEF 20362; ECLI:NL:RBAMS:2021:6239 (Sjaals 2), https://www.ie-forum.nl/artikelen/auteursrechtinbreuk-op-sjaals

Auteursrechtinbreuk op sjaals

Vzr. Rechtbank Amsterdam 2 november 2021, IEF 20362; ECLI:NL:RBAMS:2021:6239 (Sjaals 2) Kort geding. Eiseres ontwerpt en vervaardigt sjaals en is houdster van het uniemerk. De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 12 december 2019 geoordeeld dat de sjaals van eiser worden gekenmerkt door originaliteit en exclusiviteit en getuigen van creatieve keuzes, [IEF 18891]. Er is dus sprake van een eigen intellectuele schepping. De sjaals komen om die reden voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Gedaagde verkoopt kleding en sjaals op internet. Eiser vordert dat gedaagde wordt veroordeeld om iedere inbreuk op de auteursrechten van eiseres op de sjaals te staken en gestaakt te houden. Het verweer van gedaagde dat hij er niet over gaat welke sjaal een model of een fotograaf kiest als accessoire gaat niet op. Een auteursrechtinbreuk hoeft niet per se te bestaan uit het te koop aanbieden van een product, maar kan ook bestaan uit het openbaar maken van een afbeelding van dat product. De voorzieningenrechter veroordeelt gedaagde om de afbeelding van de sjaal die is te zien op zijn website bij “[model jurk]” en de twee afbeeldingen van de sjaals die zijn te zien op zijn Instagramaccount te verwijderen en verwijderd te houden.

4.8. De conclusie tot zover is dat sprake is van een geringe auteursrechtinbreuk op alleen de [naam collectie 1] die toewijzing van de vorderingen van [eiseres] slechts gedeeltelijk rechtvaardigt. Weliswaar is aannemelijk dat de (oude) ‘story’ met de afbeelding van de inbreukmakende sjaal van 47 weken vóór de datum van de mondelinge behandeling in dit kort geding nog altijd te zien is op het Instagram account van [gedaagde] , maar [eiseres] heeft niet aangetoond – na betwisting hiervan door [gedaagde] – dat die inbreukmakende sjaal (nog) via dat Instagram-account wordt verkocht. De inbreukmakende sjaal is verder enkel op één plaats op de website van [gedaagde] te zien als accessoire. 

4.9. Toewijzing van de vorderingen zal dus worden beperkt tot het verwijderen van de drie hiervoor bedoelde afbeeldingen die inbreuk maken op de [naam collectie 1] , binnen de hierna te melden termijn en op straffe van de hierna te noemen dwangsommen.