Gepubliceerd op dinsdag 17 december 2019
IEF 18891
Rechtbank Amsterdam ||
12 dec 2019
Rechtbank Amsterdam 12 dec 2019, IEF 18891; (Sjaals), https://www.ie-forum.nl/artikelen/patronen-op-sjaals-getuigen-van-vrije-en-creatieve-keuzes

Uitspraak ingezonden door Diederik Donk, The Legal Group.

Patronen op sjaals getuigen van vrije en creatieve keuzes

Vzr. Rechtbank Amsterdam 12 december 2019, IEF 18891; ECLI:NL:RBAMS:2019:10129 (Sjaals) Kort geding. Eiser houdt zich bezig met het ontwerpen en vervaardigen van sjaals. Onderdeel van de collectie zijn de sjaals Radice, Honeyloop en Rialto, versierd met glimmende steentjes. Gedaagde houdt zich sinds juli 2019 bezig met de verkoop van sjaals via Instagram die overeenkomen met de Radice, Honeyloop en Rialto. De sjaals van eiser komen voor auteursrechtelijke bescherming aanmerking. Ze hebben een eigen oorspronkelijk karakter en dragen een persoonlijk stempel van de maker. De patronen en materialen getuigen van vrije en creatieve keuzen waardoor sprake is van een eigen intellectuele schepping. Ook het verweer dat de sjaals ingekocht worden bij de website Alibaba en dat deze dus de inbreukmaker is, gaat niet op. Gedaagde is degene die de sjaals vervolgens verkoopt. Eiser heeft een spoedeisend belang de inbreuk op haar auteursrecht te doen stoppen. Haar vordering om gedaagde te veroordelen de inbreuk te staken en gestaakt te houden worden daarom toegewezen.

4.2 Voorhands is voldoende aannemelijk dat de .... sjaals een eigen oorspronkelijk karakter hebben en een persoonlijke stempel van de maker dragen. De vormgeving van de patronen en de keuze van de gebruikte materialen getuigen van vrije en creatieve keuzen waardoor sprake is van een eigen intellectuele schepping. Het verweer van Y dat de ... sjaals niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen omdat de patronen die de sjaals kenmerken behoren tot het vormgevingserfgoed slaagt niet. Patronen in het algemeen (zoals de honingraat, de ovaal en de zigzag) zijn op zichzelf geen object van auteursrechtelijke bescherming. Echter, ook een verzameling of bepaalde spectie van op zichzelf niet beschermde elementen kan een (oorspronkelijk) werk zijn in de zin van de Auteurswet, zolang die selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt. Bij de vergelijking van de totaalindrukken dienen dus ook onbeschermde elementen in aanrakingte worden genomen, voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk nagebootste werk aan de 'werktoets' beantwoord.

4.8. Uit het voorgaande volgt voorshands dat de ... sjaals verveelvoudigingen betreffen van de ... sjaals en daarmee inbreuk maken op het exclusieve verveelvoudigingsrecht van eiser. Gedaagde heeft aangevoerd dat zij niet zelf de sjaals maakt maar inkoopt bij de website Alibaba en dat die dus als inbreukmaker moet worden aangemerkt. Dat doet er niet aan af dat gedaagde zelf de ... sjaals te koop aanbiedt via haar Instagram-account en distribueert aan haar klanten en dus zonder toestemming (illegale) verveelvoudigingen van de ... sjaals openbaar maakt.