IEF 18774

Auteursrechtinbreuk door samensteller dvd met vogelfoto's

Hof Den Haag 22 oktober 2019, IEF 18774, IT 2916; (S tegen R en Stichting). Auteursrecht. S is natuurfotograaf die voornamelijk vogels in de omgeving van Zwijndrecht fotografeert. De Stichting, volledig draaiende op vrijwilligers, houdt zich bezig met het onderhoud van een aantal natuurgebieden rondom Zwijndrecht. S was lid van een vogelwerkgroep die deel uitmaakt van de Stichting. Foto’s van S werden gepubliceerd op de website van de Stichting die beheerd werd door R. Vervolgens heeft R een dvd gemaakt met daarop de foto’s van S. Hiervoor had R geen toestemming. S claimt dat R en de Stichting inbreuk hebben gemaakt op het auteursrecht van S. In dit geval is wel degelijk sprake van een schending van het auteursrecht, aangezien slechts bij één van de foto’s de naam van S stond. Het was niet veel moeite geweest om erbij te zetten dat de navolgende foto’s allemaal door S zijn gemaakt. Het vonnis van in eerste aanleg [IEF 17429] waarbij geen schadevergoeding werd toegekend, wordt vernietigd. De tarieven van Foto Anoniem zijn ook in dit geval een objectief aanknopingspunt. Dit leidt tot een vergoeding voor de auteursrechtinbreuken van 22 euro per gebruikte foto. Verder heeft S onder andere morele schade geleden wegens schending op correcte naamsvermelding.

5.2 Op de dvd is de naam van S niet bij de door hem gemaakte foto’s vermeld, behalve bij één foto. Op het hoesje en de inlaat van de uitgedeelde dvd’s en op de schijfjes zelf staat wel het copyright-teken bij de initialen van R (JR). Door het copyright-teken te gebruiken hebben de Stichting c.s. te kennen gegeven dat zij zich realiseren, en ten opzichte van de verkrijgers van de dvd benadrukt, dat ook in de onderhavige “non-profit context“ het auteursrecht een rol speelt. Nu S desondanks niet is aangeduid als maker van de foto’s (op één na), is de suggestie gewekt dat R de maker van de foto’s is. De stelling van de Stichting c.s., dat “©JR“ terecht is vermeld omdat R als samensteller van de dvd ingevolge artikel 5 lid 1 Aw ook als maker is aan te merken, kan er niet aan afdoen dat die onjuiste suggestie is gewekt. Om dat te voorkomen hadden de Stichting c.s., overeenkomstig de hoofdregel van van artikel 25 lid 1 sub a Aw, moeten aangeven dat S de maker van de foto’s is. Het op de uitzondering in de slotzinsnede van artikel 25 lid 1 sub a Aw geënte argument van de Stichting c.s., dat het “ondoenlijk zou zijn om bij ieder plaatje de naam van S te vermelden“ gaat niet op, reeds omdat het niet nodig is om dat bij ieder plaatje te doen. Er had een tekst kunnen worden opgenomen in de trant van: “de navolgende foto’s zijn gemaakt door S“ of “het auteursrecht op de navolgende foto’s berust bij S“. 

5.3 Het in artikel 25 lid 1 sub a en b Aw neergelegde recht van S op de vermelding van zijn, en niet andermans naam, is door de Stichting c.s. dus geschonden.