IEF 17429
  • Rechtbank Rotterdam
    21 dec 2017
  • S tegen R en Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard

Geen schadevergoeding voor gebruik natuurfoto's, omdat de stichting niet voor gebruik zou hebben betaald

Vzr. Rechtbank Rotterdam 21 december 2017, IEF 17429; ECLI:NL:RBROT:2017:10388 (S tegen R en Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard) Auteursrecht. Schadevergoeding. S is gepensioneerd amateur-natuurfotograaf en houdt zich met name bezig met fotograferen van vogels in de omgeving van Zwijndrecht. De stichting onderhoud een aantal natuurgebieden rondom Zwijndrecht. De vogelwerkgroep, waar was S. lid van was, heeft met toestemming foto's op de site geplaatst. R heeft zonder toestemming dvd's gemaakt waarop foto's van S stonden en die tijdens de nieuwjaarsreceptie onder vrijwilligers verdeeld. S verzocht, met succes, om de foto's van de site te verwijderen, maar slechts 10 van de 52 vrijwilligers hebben de dvd's teruggegeven. Toestemming voor de plaatsing op de website is onvoldoende om ook gebruik te maken van de foto's op dvd's en in het bezoekerscentrum. Het verweer dat het gaat om gebruik voor onderwijs ex 16 Aw, zodat de vrijwilligers beter in staat te zijn vogelgeluiden te herkennen, faalt. Schending van het auteursrecht. De schadebegroting: S heeft niet gesteld dat de stichting of de mensen aan wie de dvd's zijn verstrekt, voor de foto's zou(den) hebben betaald indien zij deze niet op onrechtmatige wijze hadden verkregen. Van winstafdracht kan geen sprake zijn, omdat de stichting niet voor gebruik van de foto's zou hebben betaald. Afwijzing van de vordering.

 

5.10. S heeft de door hem geleden schade begroot aan de hand van de door hem gederfde winst. Hij stelt in het verleden foto's te hebben verkocht voor €100,- per stuk. Volgens eiser heeft hij daarom voor een bedrag van €12.000,- (120 foto's voor €100,-) aan schade geleden. S heeft echter niet gesteld dat de stichting of de mensen aan wie de dvd's zijn verstrekt, voor de foto's zou(den) hebben betaald indien zij de foto's niet op onrechtmatige wijze hadden verkregen. Dat is in het geval van de stichting ook niet aannemelijk omdat de stichting geen winstoogmerk heeft en draait op vrijwilligers. Van winstafdracht kan evenmin sprake zijn, omdat moet worden aangenomen dat de stichting niet voor het gebruik van de foto's zou hebben betaald. Aangezien gedaagden de foto's vrijwillig hebben verwijderd, heeft S ook voor het ongedaan maken van de onrechtmatige situatie geen kosten hoeven maken. De vordering tot betaling van schadevergoeding zal daarom worden afgewezen.

5.11. (...) het ligt niet binnen de macht van gedaagden om ook de andere, niet teruggegeven dvd's aan S te overhandigen. Dit deel van de vordering zal daarom eveneens worden afgewezen.