Gepubliceerd op donderdag 18 oktober 2018
IEF 18038
Rechtbanken ||
12 okt 2018
Rechtbanken 12 okt 2018, IEF 18038; ECLI:NL:RBAMS:2018:7397 (Eiser tegen Sanoma c.s.), https://www.ie-forum.nl/artikelen/artikel-story-over-nieuwe-partner-bekende-tv-presentatrice-geen-inbreuk-privacy

Uitspraak ingezonden door Patty de Leeuwe en Jacqueline Schaap, Visser Schaap & Kreijger

Artikel Story over nieuwe partner bekende tv-presentatrice geen inbreuk privacy

Vzr. Rechtbank Amsterdam 12 oktober 2018, IEF 18038; IT 2702 (Eiser tegen Sanoma c.s.) Portretrecht. Mediarecht. De (nieuwe) partner van een bekende tv-presentatrice en nieuwslezeres vordert een verbod op het vastleggen van zijn portret en een verbod op (verdere) publicatie van zijn portret in weekblad "Story", uitgegeven door Sanoma. Hij is meerdere malen gevolgd en gefotografeerd. Sanoma c.s. hebben o.a. de toezeggingen gedaan hem niet meer te volgen voor foto's van hem alleen. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat deze toezeggingen geen gestand zullen doen. Eiser heeft ook niet aannemelijk gemaakt dat de foto's en het artikel schadelijk zijn voor zijn reputatie. Het artikel bevat geen onjuistheden of grievende passages. De vorderingen zijn afgewezen. 

4.3.  (...) Sanoma c.s. heeft dan ook, om aan de te respecteren wensen van eiser op dit punt te voldoen, de toezeggingen gedaan zoals vermeld onder 2.14. Daarmee is vooralsnog voldoende aan de gerechtvaardigde belangen van tegemoet gekomen. Voorshands bestaat geen aanleiding te veronderstellen dat Sanoma c.s. deze toezeggingen geen gestand zullen doen. Tegen deze achtergrond bestaat op dit moment onvoldoende grond voor het toewijzen van het onder 1 gevorderde, daargelaten dat dit te ruim is geformuleerd zoals Sanoma c.s. terecht hebben gesteld. 

4.9. Het onderwerp van het Artikel en de publicatie van de foto's geven nadere informatie over de omstandigheid dat eiser inmiddels een relatie heeft en met wie, alsmede over de persoon van X. De foto's zijn illustratief voor het Artikel, zijn niet diffamerend en niet genomen in een intieme setting. Geheime of vertrouwelijke informatie is niet openbaar gemaakt. Informatie over het werk van eiser en daaraan gerelateerde gegevens zijn en waren ook al eerder te vinden andere publicaties en op het internet. het artikel is niet negatief van toon en gesteld noch gebleken is dat het onjuiste informatie bevat.

4.10 Wat betreft de totstandkoming van de foto's geldt dat deze, mogelijk op één na, zijn genomen op de openbare weg. Op voorhand is niet voldoende zeker dat deze het resultaat zijn van het hinderlijk volgen van eiser door Y dan wel anderszins als onrechtmatig zijn te bestempelen. Daarbij speelt een belangrijke rol dat voorshands onvoldoende aannemelijk is dat Sanoma c.s. wist of moest weten dat eiser tegen het maken van de foto's bezwaar had.

4.11. Dat het publiceren van de foto's en het Artikel schadelijk is voor de reputatie van eiser, heeft hij tegenover het gemotiveerde betwisting daarvan door Sanoma c.s. niet aannemelijk gemaakt. Het artikel bevat, zoals gezegd, geen onjuistheden of grievende passages. (...)

4.12. Gelet op de hiervoor weergegeven feiten en omstandigheden is hetgeen eiser heeft gesteld ten aanzien van zijn privacy in de gegeven omstandigheden niet voldoende zwaarwegend om de balans naar zijn kant te doen doorslaan. Daarnaast heeft Sanoma c.s. onvoorwaardelijk toegezegd de foto's van eiser niet opnieuw te zullen verspreiden en/of gebruiken te gebruiken, als eiser zelf geen onderwerp is van het nieuws (journalistieke reden). Er is daarom in de gegeven omstandigheden geen grond om de uitingsvrijheid van Sanoma c.s. in de door eiser gewenste zin te beperken en het publiceren van de foto's en het Artikel wordt niet onrechtmatig geacht. De afweging van rechten en belangen valt ten gunste van Sanoma c.s. uit.