IEF 20625

Arrest van hof verduidelijkt

Vzr. Rb Rotterdam 15 maart 2022, IEF 20625; ECLI:NL:RBROT:2022:2057 (Verduidelijking arrest) De vraag stond centraal of LONGi met door haar verhandelde zonnepanelen inbreuk maakte op een Europees octrooi van Hanwha. Zowel de voorzieningenrechter als het hof oordelen dat LONGi onrechtmatig handelt. Volgens het hof zelfs ook op grond van directe octrooirechtinbreuk. In dit kort geding vraagt de eisende partij om verduidelijking van het arrest van het hof [zie IEF 20566]. De voorzieningenrechter beslist hiertoe de executie van 7.3 van het arrest tot en met maandag 21 maart 2022 te schorsen. Daarnaast wordt de tekst van de recall-brief verduidelijkt. Verder legt de voorzieningenrechter delen van het arrest van het hof verder uit. Andere voorstellen van eiseres tot aanpassing van het arrest worden geweigerd.

4.6.2. De door [eiseres] voorgestane ‘verduidelijking’ zou leiden tot een wijziging van de reikwijdte van het dictum en kan niet in een executiegeschil worden toegewezen.