IEF 20008

Afstand binnen schoenstijl voorkomt verwarringsgevaar

Hof Amsterdam 13 april 2021, IEF 20008; ECLI:NL:GHAMS:2021:1031 (Airwair tegen Primark)  Vervolg op [IEF 18907]. Airwair brengt al lange tijd Dr. Martens schoenen op de markt. Primark heeft in haar collectie van 2019 drie modellen schoenen op de markt gebracht die lijken op drie Dr. Martens modellen. Airwair stelt dat de modellen 'Jadon, 1460 en 2976' elk een eigen gezicht op de Nederlandse markt hebben. Daarnaast stelt Airwair dat de Primark-schoenen nodeloos verwarringwekkend overeenstemmen met de drie modellen van Airwair, waarbij ook post sale verwarring meegewogen moet worden. Het hof oordeelt dat er geen sprake is van slaafse nabootsing, nu Primark binnen deze stijl voldoende afstand houdt en dat er geen verwarringsgevaar bij de doelgroep van de beide schoenen is ontstaan. Het vonnis van de voorzieningenrechter wordt bekrachtigd. 

4.8.1 De stelling dat de Airwair schoenen een eigen gezicht in de markt hebben heeft Airwair onderbouwd met materiaal waaruit de populariteit en bekendheid van het merk Dr. Martens blijkt, en waaruit voorts blijkt dat deze schoenen, in het bijzonder de 1460 en de Jadon, in de markt herkend worden als Dr. Martens. Zo wordt in de door haar overgelegde stukken gesproken van het Dr. Martens DNA, dat herkenbaar is in de 1460 en de Jadon. Daarmee is echter niet zonder meer het eigen gezicht van de vormgeving van de in dit geding aan de orde zijnde drie modellen schoenen/laarzen in de markt aannemelijk geworden.

Wat daarvan echter zij, zelfs als deze schoenen/laarzen een eigen gezicht in de markt hebben en Airwair voldoende en tijdig is opgetreden tegen inbreukmakers, dan nog is voor onrechtmatig gedrag in de vorm van slaafse nabootsing noodzakelijk dat aannemelijk is dat sprake is van verwarringsgevaar bij de doelgroep.

4.8.2 Hiervoor is al overwogen dat de totaalindrukken van de schoenen onvoldoende overeenstemmen. Dat de stijl, die Airwair niet kan monopoliseren, punten van overeenstemming met zich brengt, maakt nog niet dat sprake is van ongeoorloofd verwarring wekken bij het publiek. Verder staat vast dat er behalve de Airwair en de Primark-schoenen nog vele andere schoenen in deze stijl op de markt zijn, die evenzeer bestemd zijn voor de doelgroep van jonge (vrouwelijke) eindconsumenten. Tenslotte ontbreken bij de Primark-schoenen de aspecten die voor de doelgroep bij uitstek het eigen gezicht in de markt van de Dr. Martens modellen van Airwair kenmerken, zoals de grote stoffen hiellus en het gele stiksel.