IEF 19804

Abaya's niet juridisch beschermd

Vzr. Rechtbank Den Haag 10 februari 2021, IEF 19804, ECLI:NL:RBDHA:2021:1126 (Eiseres tegen gedaagden) Eiseres is aanbiedster van voor vrouwen bestemde abaya's, los hangende gewaden die bijna het hele lichaam bedekken. Zij is tevens houdster van het geregistreerde Gemeenschapsmodel voor deze abaya's. Gedaagden bieden volgens eiseres soortgelijke kledingstukken aan in hun winkels en stelt dat deze inbreuk maken op haar modelrecht en auteursrecht. De voorzieningenrechter verklaart echter dat dit niet het geval is, aangezien de abaya's van eiseres de vereisten van zowel een eigen karakter als een eigen intellectuele schepping missen. Haar vorderingen zijn dan ook afgewezen.

4.13. Het voorgaande voert tot de slotsom dat er voorshands een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat, dat het door [eiseres] gedeponeerde model de door [gedaagde sub 2] bij het EUIPO ingestelde nietigheidsactie niet zal overleven wegens het ontbreken van het vereiste eigen karakter. De vorderingen van [eiseres] , voor zover die zijn gegrond op inbreuk op modelrecht, moeten daarom worden afgewezen.

4.18. Hiervoor, in het kader van de beoordeling van de vorderingen van [eiseres] , gegrond op inbreuk op haar modelrecht, heeft de voorzieningenrechter overwogen dat ‘model 535’ ten opzichte van het door [eiseres] gedeponeerde model tot het (relevante) vormgevingserfgoed moet worden gerekend. Wat betreft het door [eiseres] vervaardigde ontwerp van de abaya waarop zij auteursrecht claimt, is dit niet anders. Van een eigen intellectuele schepping van [eiseres] is dus, naar voorshands moet worden aangenomen, geen sprake.