Overig

IEF 4516

De Benelux is meer dan Nederland alleen

Joris Deene: Intellectuele rechten kroniek 2006. “De auteur geeft een overzicht, een juridische kroniek, van de voornaamste gebeurtenissen van 2006 in het domein van de intellectuele rechten. Hij behandelt zowel het auteursrecht en de naburige rechten, het tekeningen- en modellenrecht, het octrooirecht, het merkenrecht als de bescherming van de handelsnaam en domeinnaam. Hij situeert de materie binnen de wetgeving en de rechtspraak.”

Lees de kroniek (30 pagina's) hier.

IEF 3023

Vrijdagmiddagberichten

How to spot fake Louis Vuitton? 'Know its parts, watch the stitching,  know the Company: Louis Vuitton does not discount. There is no such thing as a Louis Vuitton sale- even at a boutique or Neiman Marcus (or Saks, Nordstrom etc.). They just don't do it... ever!  There are no end of the year sales, no sample sales... no sales period. Louis Vuitton does not have outlets, or seconds or irregulars.  Never. If you return a purse that is irregular for any reason, they'll usually take it back, but they will not discount it and then resell it.  They will simply destroy the bag.  There are no outlet stores for "last year's models."Louis Vuitton does not wholesale.'Lees hier meer, lees hier de gehele guide.

Paradijselijke handelsnaam. Rechtbank Utrecht: 'Hof van Ede heeft in 2002 de eigendom verworven van een perceel grond te Maarssen waarop een camping werd geëxploiteerd. Huurder X. huurt op dat perceel een standplaats waarop hij een hem in eigendom toebehorende stacaravan heeft staan. Eiser heeft met de beëindiging van de huur niet ingestemd. (…) Hof van Ede heeft echter voldoende aannemelijk gemaakt dat zij belang heeft bij een spoedige ontruiming. Lees het vonnis hier.  
Holland Patent, New York . Population (year 2000): 461. Estimated population in July 2005: 459 (-0.4% change) Males: 236 (51.2%), Females: 225 (48.8%). Bekijk het plaatsje hier.

Auteursrecht of Kwekersrecht: ''You can grow a stool or a table frame like these. It takes about five years Fruit growers have been training trees to shape since we don't know when, and furniture has been made of wood for thousands of years, so why not train trees to make furniture?' Lees hier meer.

IE beleggen: 'Deutsche Bank said it wants to turn intellectual property on inventions into an asset class by launching an investment fund buying into patents on innovative product ideas.' Lees hier meer.

Italian police have seized a musical toilet which plays the country's national anthem when flushed. Prosecutors claim the offending porcelain should not give forth with the "Fratelli d'Italia" because it's "a national emblem which should be protected". Lees hier meer. 

Copyright explained through a wild west metaphor. 'Greg London has written a tremendous little book about copyright, in the form of a parable about the wild west.' Lees hier meer.

IEF 2402

Meeliften naar de zon

Adformatie.nl bericht dat “Reisorganisatie Vacansoleil wil dat concurrent Otahal stopt met het gebruik van de handelsnaam Campingholidays. De twee bedrijven stonden gisteren voor de rechter in een kort geding. De uitspraak is op 8 augustus.

Vacansoleil zegt miljoenen te stoppen in reclamecampagnes, sponsorcontracten en een tv-programma op RTL4 om haar ‘Camping Holidays’ bekend te maken onder een groot publiek. Dit gebeurt sinds 2000. Otahal heeft twee jaar geleden haar naam veranderd in Campingholidays-vvo Nederland en daarmee lift zij volgens de raadsman mee op het succes van Vacansoleil.  Wie de websites via Google opzoekt en het woord campingholidays (zonder spatie) intikt, krijgt als eerste de website van Otahal te zien en dat wil Vacansoleil niet.”

Lees hier meer.

IEF 2368

Geschikt

Een klassiek voorbeeld van hoe je op basis van enkel een handelsnaam en eind kunt komen in een geschil is de zaak tussen Hotel Arena en Amsterdam ArenA.

In 1996 werd het multifunctionele bouwwerk en thuishaven van voetbalclub Ajax geopend. Voorafgaand hieraan bogen diverse reclamebureaus zich over de naam van het stadion. Nadat de naam Amsterdam ArenA was gekozen, bleken er reeds ondernemers te bestaan die hun bedrijf ook Arena te hebben genoemd. Het betrof onder andere een pizzeria en Hotel Arena.

In een rechtszaak om de naam werd Hotel Arena in het gelijk gesteld. De zaak werd geschikt, maar over het schikkingsbedrag is lange tijd gezwegen. Nu is bekend gemaakt dat het om € 455.000 ging, een miljoen gulden. “We hebben het conflict geschikt omdat het veel meer zou kosten om een nieuwe naam en logo bekend te maken”, aldus woordvoerster Lucie Jansen van Velsen van Amsterdam ArenA.

Lees hier meer (zibb.nl)

IEF 2124

Hersteld (2)

Artikel in het Reformatorisch Dagblad over de oratie van RUG-professor mr. Fokko T. Oldenhuis, "Exclusiviteit en (in)tolerantie. Schurende relaties tussen recht en religie."

“De vraag is in hoeverre de positie van de kerkgenootschappen in vergelijking met de overige rechtspersonen binnen het Nederlandse recht exclusieve trekken vertoont. En als die positie tamelijk uniek is, hoe vér strekt die zich dan uit? Vragen met niet alleen maar academische betekenis.

Vorige week nog deed de rechtbank te Arnhem uitspraak in het conflict tussen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) (lees het vonnis hier). Het betrof een conflict over de te voeren naam. Moet je nu ingeval van conflicten over de naamgeving van kerken aansluiting zoeken bij het merkenrecht -denk aan conflicten over bijvoorbeeld het merk Coca-Cola-, of moet je primair de oplossing zoeken vanuit de eigen plaats die kerkgenootschappen binnen Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek innemen?

(…) En als dan na meer dan dertig jaar een van die beide Gereformeerde Kerken opgaat in een fusie (Samen op Weg met hervormden en lutheranen) en in de fusieakte tussen de drie kerken een bepaling wordt opgenomen waaruit voortvloeit dat de naam ”Gereformeerde Kerken in Nederland” bij de gefuseerde kerk (PKN) berust -alsof het mérk wordt veiliggesteld-, dan weet iedere civilist dat een dergelijke overeenkomst aan derden (lees: de andere groep Gereformeerde Kerken, die ook die naam al meer dan dertig jaar voert) geen rechten kan ontnemen.

De onnodige verwarring die hierover ontstond, was het gevolg van het feit dat men de structuur van artikel 2 -nog afgezien van het verjaringsaspect- onvoldoende had doordacht.”

Lees het gehele artikel hier.

IEF 1030

Een nul erbij

eBase meldt dat het Rotterdamse communicatiebureau in1 zijn naam heeft gewijzigd en vanaf vandaag verder gaat onder de naam IN10 Communicatie. Reden hiervoor is een handelsnaamconflict met een ander (niet genoemd) Rotterdams bedrijf. Managing Director Xander Zuidgeest van IN10 Communicatie lijkt het erg te vinden: "We voerden de naam in1 pas sinds januari 2004 en hebben daarom gekozen voor een pragmatische aanpak. Een nul erbij en een krachtige aanvulling op onze huisstijl".